Internationale vrouwendag – Ook voor vrouwen met een handicap!

Op 8 maart is het internationale Vrouwendag. Een gelegenheid om stil te staan bij de ongelijkheden en verschillen die er nog altijd bestaan tussen mannen en vrouwen. Vrouwen met een handicap ondervinden als het ware een dubbele discriminatie: een omdat ze vrouw zijn, een omdat ze een handicap hebben.

Zowel vanuit de Europese Commissie als vanuit de Verenigde Naties worden acties ondernomen om de situatie van vrouwen te verbeteren.

Meer lezen:

Opening handwerktentoonstelling Viva Zij-kant Schoonbroek-Rozemaai

Vandaag mocht ik de handwerktentoonstelling van Viva Zij-kant op Schoonbroek-Rozemaai openen. Een bijzondere opening, want de afdeling viert dit jaar haar 45ste verjaardag. Verschillende leden van die eerste periode waren aanwezig, en zoals steeds was het er erg gezellig.

Zijn socialistische vrouwenbewegingen nog nodig? Voor mij is het antwoord volmondig: ja!

Vooreerst: het socialisme. Aan de basis daarvan ligt solidariteit, en we moeten maar naar de gebeurtenissen van de afgelopen weken kijken om te weten dat die sterk onder druk komt te staan. Onder meer door de steeds weerkerende aanvallen op de index, door de pogingen onze sociale verworvenheden af te bouwen, door de ondermijning van onze sociale zekerheid. Ook in onze geliefde stad Antwerpen komt het wij-gevoel dat de vorige bestuursploeg gerealiseerd heeft, meer en meer onder druk te staan. En dus moeten we ons blijven inzetten om onze sociale bescherming te behouden, moeten we solidair blijven. Socialisme is dus nodig!

Verder: vrouwenbeweging. Het zou verkeerd zijn te denken dat vrouwen gelijke rechten hebben als mannen. Een korte zoektocht op het internet geeft onthutsende cijfers:

  • Vrouwen vormen 50% van de wereld
  • Vrouwen doen 66% van al het werk
  • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
  • Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
  • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
  • Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
  • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw

Koepelvereniging Zij-kant organiseert verschillende acties om tot meer gelijke rechten te komen. Denk maar aan de jaarlijkse Equal Pay Day, die nog steeds in maart doorgaat – pas dan hebben vrouwen evenveel verdiend als mannen. Ook naar aanleiding van de voorbije lokale verkiezingen heeft Zij-kant acties ondernomen om het percentage vrouwen in de lokale besturen te verhogen. Er is een kleine vooruitgang merkbaar, en zeker in Antwerpen doen we het niet slecht. Van de 12 leden van de sp.a fractie in de gemeenteraad zijn er 9 vrouwen; in de provincie levert sp.a de enige vrouwelijke deputé (Inga Verhaert). En met Kathleen Van Brempt hebben we ook een vertegenwoordiger in het Europees parlement, en met Monica De Concink een minister in de federale regering.

Maar we zijn er nog niet. En dus blijven socialistische vrouwenbewegingen, zoals Viva Zij-kant Schoonbroek-Rozemaai broodnodig. Ik wens hen dan ook nog vele strijdvaardige jaren toe!