Dank je wel, Vrijwilligers!

Loesje Vrijwilliger

Vandaag start de “Week van de Vrijwilliger”. Een ganse week om de vele vrijwilligers te bedanken. In België zijn zo’n 1,5 miljoen mensen actief als vrijwilliger, in Vlaanderen alleen al 750.000. Allemaal mensen die zich belangeloos inzetten. In allerhande sectoren, op allerlei manieren. Soms alle dagen, soms wat minder. Eén ding is zeker: zonder hen zou onze maatschappij heel wat minder aangenaam zijn.

Alle redenen dus voor “nen dikke merci”.

Provincieraad bespreekt beleid inzake welzijn

De laatste dag van de begrotingsbesprekingen. Met vandaag onder meer het Welzijnsbeleid op de agenda. Een domein waarin onze provincie een voortrekkersrol speelt, maar dat jammer genoeg onder druk staat door de in het Vlaamse regeerakkoord aangekondigde staatshervorming. Reden om te pleiten voor een grondige evaluatie van de eerdere staatshervorming, want die komt de inwoners van onze provincie niet ten goede. Denk maar aan de stopzetting van Modem. Andere aandachtspunten uit mijn tussenkomst: goede informatie over het welzijnsbeleid, betrokkenheid van burgers bij het uitwerken van het beleid, aandacht voor mensen in armoede, vrijwilligers en mensen met een handicap.

De volledige tekst: Tussenkomst Welzijn

Welke oplossing voor de sluiting van De Steenhouwer?

Het inloophuis De Steenhouwer moet einde januari zijn deuren sluiten, na meer dan 23 jaar. De Steenhouwer ontvang dagelijks 120 bezoekers, die er terecht kunnen voor onthaal, een douche, een ontbijt of een maaltijd; ook hun kleren kunnen er gewassen worden.

Omdat er heel wat vragen zijn over hoe de sluiting opgevangen zal worden, interpelleerde ik schepen Homans. Want hoewel het een goede zaak is dat Kamiano bereid gevonden is bij te springen, is dit maar een gedeeltelijke oplossing; niet alle bezoekers van de Steenhouwer kunnen er terecht, niet alle functies van de Steenhouwer worden overgenomen. Vraag blijft dus waar al die mensen na 31 januari terecht kunnen.

Stad maakt keuzes, maar niet voor vrijwilligers

Sinds 2003 organiseerde de stad jaarlijks een “Staat van de Stad”, om de vele Antwerpse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het nieuwe stadsbestuur koos ervoor deze Staat van de Stad in 2013 niet meer te organiseren, maar dat zou slechts tijdelijk zijn. Nu blijkt echter dat de Staat van de Stad volledig geschrapt wordt. Reden genoeg om de burgemeester te interpelleren (zie interpellatie).

Het antwoord is ontluisterend: de stad moet keuzes maken en maakt bij de organisatie van evenementen een kosten-batenanalyse. En dan is 40.000 € voor een feest voor de vrijwilligers blijkbaar te veel. Alsof men de belangeloosheid en de inzet van vrijwilligers kan uitdrukken in geld. Het stadsbestuur laat hier zijn ware, koele gelaat zien. Een gemiste kans om via dit evenement en de vrijwilligers die er naar toe kwamen, alle vrijwilligers van de stad symbolisch in de bloemetjes te zetten!

Week van de vrijwilliger in Franstalig België

In het kader van de “Week van de vrijwilliger” organiseerde het Franstalige Platform van het Vrijwilligerswerk (“Plate-forme francophone du Volontariat”) op 30 en 31 mei een colloquium over het vrijwilligerswerk. Met een toelichting over de wet op de vrijwilligers en verschillende werkgroepen. Als auteur van die wet was het heel fijn dat ook ik uitgenodigd was, om de totstandkoming van de wet te schetsen en wat uitleg te geven over de principes ervan.

Voor de presentatie (Franstalig):

Provincie Antwerpen steunt vrijwilligers

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger, die liep van 2 tot 10 maart 2013, organiseerde de provincie Antwerpen een wedstrijd voor verenigingen die werken met vrijwilligers. Via de website www.dasmijnvereniging.be konden ze een originele foto en slogan uploaden waarop gestemd kon worden. De vereniging met de meeste stemmen wint een gedrukt pakket van het promotiemateriaal en een groepsuitstap. De andere verenigingen kunnen nadien zelf hun foto als affiche of kaartje printen of gebruiken in hun mailings. Met deze wedstrijd wil de provincie Antwerpen vrijwilligers en verenigingen een hart onder de riem steken. Terecht, want onze samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers

Vandaag werden de winnaars van de wedstrijd bekend. Voor de provincie Antwerpen zijn dit “La Leche League”, een organisatie die via haar vrijwilligers informatie en steun geeft aan vrouwen die hun baby borstvoeding willen geven, en “Handen voor pootjes”, een organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn onder de slogan ‘Wat maakt ons sterk? Teamwerk’.

De provincie Antwerpen steunt nog op andere manieren het vrijwilligerswerk. Zo is er de gratis vrijwilligersverzekering waarop verenigingen een beroep kunnen doen. Dit kan via het Provinciaal Steunpunt. Op de websitewww.vrijwilligerswerk.be kunnen verenigingen dan weer oproepen plaatsen voor vrijwilligers. Momenteel staan er ongeveer 400 vacatures open. En tot slot krijgen verenigingen steun via vormingen en publicaties en kunnen ze materiaal uitlenen.

Heel wat maatregelen dus om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen. Terecht, want onze samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers. Ook sp.a draagt daartoe haar schouders bij. Zo heb ik als federaal parlementslid mijn schouders gezet onder de wet op het statuut van de vrijwilligers. En als districtsvoorzitter heeft Gilbert Verstraelen het initiatief genomen om naar aanleiding van de week van de vrijwilliger de vele vrijwilligers die Merksem rijk is, te ontvangen in het districtshuis en in de bloemetjes te zetten.

Meer informatie op www.provant.be/vrijwilligerswerk.