Start van de campagne “Ik zen zot van a”

Lancering zot van A

Vandaag, op de vooravond van Valentijn, lanceert sp.a de campagne Zot van A’. Omdat we inderdaad onze stad graag zien. En omdat we mee willen bouwen aan de toekomst van onze stad. Want Antwerpen staat voor een groot aantal uitdagingen: hoe omgaan met diversiteit, hoe de stadsgroei aanpakken, hoe een duurzame stad maken, hoe zorgen voor betaalbare woningen, hoe opnieuw een innovatieve stad zijn waar inwoners een boeiende job kunnen hebben. Voor al die vragen zijn er geen pasklare oplossingen. Die oplossingen zullen groeien, zoals een liefdesrelatie groeit. Met vallen en opstaan.

Vandaag werken vele Antwerpenaren al aan die toekomst – in de straten, op pleinen, in buurtcentra, in winkelstraten. Onder meer jonge ondernemers, straathoekwerkers, vrijwilligers, actiegroepen, geëngageerde ambtenaren, verplegers en leerkrachten zetten zich vandaag keihard in voor hun stad. Wij zijn ervan overtuigd dat hun inzet van deze stad de stad van de toekomst maakt. De stad wordt ook van onderuit gemaakt. Wat wij de komende maanden nog méér zullen doen, is ons oor te luisteren leggen bij die stedelingen die hun stad wel graag zien. Want zij worden te weinig gehoord op het Schoon Verdiep. Het huidige stadsbestuur heeft immers geen visie op de toekomst van Antwerpen, ziet Antwerpen niet echt graag. Het portretteert de stad voortdurend als een oord van verderf, gevaar en criminaliteit, waar conflict heerst, waar het vuil is en waar burgers geproblematiseerd worden. Een boodschap van liefdeloosheid voor de stad, terwijl wij er juist van overtuigd zijn dat elke Antwerpenaar zot is van de stad. Die liefde voor de stad is gegrond in het verleden, maar ze belooft ook veel voor de toekomst.

Gemakkelijk zal het niet zijn, maar ware liefde is geen zacht gekookt eitje. Wel integendeel. We weten allemaal dat er vele struikelblokken liggen op de weg naar echte liefde. En zo is het ook met de stad. De stad is ‘geen gemakkelijk lief’. Ze is complex, eigenzinnig en uitdagend en net zoals bij de liefde, heeft iedereen er een andere opinie over. Die uitdagingen willen wij echter aangaan. Want we dragen onze stad een warm hart toe.

Met onze nieuwe campagne ‘Zot van A willen we samenwerken met iedereen die verliefd is op deze stad. We trekken de wijken en de straten van Antwerpen in. We gaan luisteren naar de verhalen van burgers, we gaan hun ervaringen en ideeën voor de stad verzamelen. We gaan praten met verenigingen, experts en het Antwerpse middenveld. Zo nodigen we iedereen die de stad een warm hart toedraagt, die geen schrik heeft voor de stad, uit om zijn schouders te zetten onder een positief stadsproject. Het moet maar eens gedaan zijn met het negatieve beeld van Antwerpen dat de voorbije jaren weer gevormd wordt. Met ons eigen sterk en progressief verhaal bouwen we opnieuw aan een warm stadsverhaal. Want alleen zo zullen we er in slagen om de stad van de toekomst te bouwen. Een stad waar wij zot van zijn.

Ook kinderen met een handicap hebben recht op vakantie!

phoca_thumb_l_vanthillo.jef-speeltuin

Kinderen en jongeren die een handicap hebben, kunnen niet altijd terecht in de “reguliere” vakantiewerking, zoals speelpleinwerking. Nochtans hebben ook zij recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding! De provincie Antwerpen verleent daarom voor het tweede jaar op rij subsidies aan organisaties en gemeentebesturen die een vakantiewerking op maat organiseren voor kinderen en jongeren met speciale noden.

De provincie zet trouwens ook in op inclusieve speelpleinen. In het kader van het Project Inclusieve Speelpleinen (“PRINS”) biedt de provincie in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Arktos en Uit De Marge aan de speelpleinen een begeleidingstraject op maat aan, wat kan gaan van een vorming voor animatoren over aangepast spelen tot het uitwerken van een speelpleinaanbod op wijk- of buurtniveau. Zo kunnen ook kinderen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ten volle spelen en genieten van zijn of haar vrije tijd.

Meer informatie over inclusieve speelpleinen

Meer informatie over de subsidieaanvraag “Vakantiewerking voor kinderen met een handicap”

Voortzetting besprekingen Provincieraad Begroting 2016 – Onderwijs en Jeugd

Ook op 10 december buigt de provincieraad zich over de begroting 2016, met onder meer de beleidsdomeinen Onderwijs en Jeugd. In haar tussenkomst over onderwijs wees Greet van Gool op het belang van (financieel) toegankelijk onderwijs en pleitte ze ervoor om de gevolgen van de verhoging van de inschrijvingsleden in het volwassenenonderwijs goed op te volgen.
Voor het beleidsdomein Jeugd vraagt Greet van Gool om ook in de toekomst te blijven inzetten op inclusieve speelterreinen.

Hier leest u de volledige tekst van haar tussenkomst
Tussenkomst Onderwijs 2015-12-10
Informatie over het provinciaal onderwijs
Informatie over inclusieve speelpleinen

Stad Antwerpen wijzigt reglement taxicheques

Op de gemeenteraad van 24 november 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuw reglement voor de taxicheques goed, ondanks bezwaren van oppositielid Greet van Gool en opmerkingen van de seniorenraad.

Zowel personen met een handicap als senioren die (tijdelijk) minder mobiel zijn, kunnen taxicheques aanvragen. Zij betalen hiervoor 2,50 euro en de cheques hebben een waarde van 5 euro. Het nieuwe reglement bevat een aantal positieve elementen: de cheques zijn voortaan langer geldig, de aankoop ervan wordt niet meer beperkt per kwartaal maar men kan ineens het nodige aantal bestellen, en de cheques kunnen (maar moeten niet) voortaan digitaal aangevraagd worden. Minder positief is dat de prijs van de cheques verhoogd wordt, naar 2,75 euro. En dat de inkomstenvoorwaarde om als senior in aanmerking te komen, strenger wordt. Voortaan bedraagt die grens de grens van de verhoogde tegemoetkoming (wordt toegepast in de ziekteverzekering) en niet langer tweemaal het bedrag van het leefloon. Daardoor zullen heel wat senioren uit de boot vallen. Nochtans hebben ook zij recht op en nood aan betaalbaar vervoer.
Ook verschillende seniorenraden hadden tegen de prijsverhoging bezwaar gemaakt er er waren een aantal suggesties tot verbetering ingediend. Daar hield de bevoegde schepen echter geen rekening mee.

Het nieuwe reglement is ook een gemiste kans om de cheques daadwerkelijk te laten toekomen bij de gebruikers die er nood aan hebben. De senioren moeten immers nog steeds zelf de cheques aanvragen en bewijzen dat ze aan de inkomstenvoorwaarde voldoen.

Het lijkt er dus op dat de stad overhaast te werk gegaan is. Gelukkig is er een overgangsperiode van 1 jaar, voor de senioren die nu in aanmerking komen voor de cheques. Hopelijk wil de stad in die periode het nieuwe reglement evalueren en bijsturen waar nodig.

23 juni – Internationale dag van de openbare diensten

De Verenigde Naties roepen 23 juni uit tot internationale dag voor de openbare diensten. Terecht. Want openbare diensten zijn onontbeerlijk voor de samenleving. Ze waken over het algemeen belang en hun dienstverlening is er voor iedereen. Ze organiseren diensten die voor iedereen onmisbaar zijn, zoals onderwijs, mobiliteit, gezondheidszorgen, kinderopvang, publieke nutsvoorzieningen (toegang tot water, communicatie en elektriciteit) en veiligheid. Openbare diensten zijn dus onmisbaar en uniek.

Voor het gezamenlijk pamflet van de drie vakbonden:
Pamflet Openbare diensten