Provincieraad keurt nieuw subsidiereglement voor sociale projecten goed

Op de provincieraad van 24 oktober 2013 werd het nieuwe reglement voor de ‘impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector’ goedgekeurd. Het gaat om projectsubsidies met een maximum doorlooptijd van drie jaar. Belangrijk is dat het om een innovatief project gaat. Dit wil zeggen dat het een leemte opvult of dat er een nieuwe methodiek geïntroduceerd wordt of een nieuw samenwerkingsverband geïnitieerd wordt. De subsidieaanvraag moet verder aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project moet plaats vinden in de provincie Antwerpen en een provinciaal of bovenlokaal belang hebben.
  • Het project moet overwegend betrekking hebben op een welzijns- of gezondheidsthema.
  • Het project moet qua opzet, inhoud of omvang niet tot de reguliere activiteit van de organisatie behoren en overstijgt de normale mogelijkheden van de organisatie. Er moet een geraamd tekort zijn in de projectbegroting.

Ook aan de begeleiding en de opvolging van het project wordt meer aandacht besteed. Er zal met convenanten gewerkt worden, waardoor concrete afspraken gemaakt kunnen worden tussen de provincie en de organisatie.

Een belangrijk initiatief om projecten van organisaties ontwikkelings- en ontplooiingskansen te geven!

Maak van verkeerstuin Rivierenhof een verkeerspark

Provincie- en gemeenteraadslid Greet van Gool pleitte in de gemeenteraad van 23 september en de provincieraad van 26 september voor verkeerseducatie in een beschermde omgeving – zoals speelpleinen, turnzalen of de verkeerstuin in het Rivierenhof in Deurne. Dat is des te meer nodig nu het Antwerpse stadsbestuur heeft aangekondigd dat ze Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald wil sluiten. Daar vinden ook verkeersklassen plaats. Verkeersopvoeding is meer dan nodig, aangezien kinderen helaas nog altijd meer kans maken om bij een ongeval betrokken te geraken

Provincie en stad spelen al jaren een belangrijke rol op het gebied van verkeersopvoeding. Er is de verkeerstuin in het Rivierenhof in Deurne en er is het project 10op10 voor alle basisscholen in de provincie. De verkeerstuin in Deurne is evenwel verouderd en past in zijn huidige vorm ook niet in de ruimtelijke plannen voor het parkgebied. Een open verkeerspark voor de allerkleinsten zou wel in het park kunnen passen. sp.a stelt voor dat provincie, stad en district Deurne samen naar een oplossing zouden zoeken. De Antwerpse burgemeester heeft in de gemeenteraad immers verklaard dat de stad bereid is 100.000 euro in de verkeerstuin te investeren. Dat geld zou kunnen worden gebruikt voor de aanleg van een verkeerspark voor peuters en kleuters of als extra ondersteuning voor 10op10.

Provincieraad 23 en 24 mei

Op 23 en 24 mei, telkens om 14u30, is het provincieraad. Met een aantal belangrijke punten. Onder meer een toelichting over de besparingen van 3% die de provincie aangekondigd heeft en de goedkeurring van het nieuwe bestuursakkoord met Vlaanderen. Dat akkoord past in de interne staatshervorming, waardoor heel wat wijzigingen komen aan de bevoegdheden van de provincies. Het beloven boeiende zittingen te worden!

Meer info over de agenda op de website van de provincie

Provincie gaat voor natuurvriendelijke tuinen

22 mei is de Internationale dag van de Biodiversiteit. Naar aanleiding daarvan stelde Rik Röttger, deputé voor sp.a in de provincie Antwerpen, bevoegd voor Leefmilieu, een nieuwe gids voor: Tuin-Wijzer. Tuinen zijn immers heel belangrijk voor dieren en planten. Gifvrij tuinieren is dus cruciaal, maar even nodig is het planten ruimte te geven, zeker inheemse planten. De gids “Tuin-Wijzer bevat heel wat informatie en concrete tips om te komen tot een natuurvriendelijke tuin.

Herdenking Eerste Wereldoorlog

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Overal in Vlaanderen en België zal deze gebeurtenis herdacht worden. Terecht, want we mogen de gruwelen van deze oorlog nooit vergeten. En moeten de slachtoffers blijven herdenken. En blijven oproepen tot vrede.

Ook het Vredescentrum en de provincie Antwerpen besteden ruime aandacht aan deze herdenking. Meer informatie vindt u op de websites

Provincie Antwerpen steunt vrijwilligers

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger, die liep van 2 tot 10 maart 2013, organiseerde de provincie Antwerpen een wedstrijd voor verenigingen die werken met vrijwilligers. Via de website www.dasmijnvereniging.be konden ze een originele foto en slogan uploaden waarop gestemd kon worden. De vereniging met de meeste stemmen wint een gedrukt pakket van het promotiemateriaal en een groepsuitstap. De andere verenigingen kunnen nadien zelf hun foto als affiche of kaartje printen of gebruiken in hun mailings. Met deze wedstrijd wil de provincie Antwerpen vrijwilligers en verenigingen een hart onder de riem steken. Terecht, want onze samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers

Vandaag werden de winnaars van de wedstrijd bekend. Voor de provincie Antwerpen zijn dit “La Leche League”, een organisatie die via haar vrijwilligers informatie en steun geeft aan vrouwen die hun baby borstvoeding willen geven, en “Handen voor pootjes”, een organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn onder de slogan ‘Wat maakt ons sterk? Teamwerk’.

De provincie Antwerpen steunt nog op andere manieren het vrijwilligerswerk. Zo is er de gratis vrijwilligersverzekering waarop verenigingen een beroep kunnen doen. Dit kan via het Provinciaal Steunpunt. Op de websitewww.vrijwilligerswerk.be kunnen verenigingen dan weer oproepen plaatsen voor vrijwilligers. Momenteel staan er ongeveer 400 vacatures open. En tot slot krijgen verenigingen steun via vormingen en publicaties en kunnen ze materiaal uitlenen.

Heel wat maatregelen dus om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen. Terecht, want onze samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers. Ook sp.a draagt daartoe haar schouders bij. Zo heb ik als federaal parlementslid mijn schouders gezet onder de wet op het statuut van de vrijwilligers. En als districtsvoorzitter heeft Gilbert Verstraelen het initiatief genomen om naar aanleiding van de week van de vrijwilliger de vele vrijwilligers die Merksem rijk is, te ontvangen in het districtshuis en in de bloemetjes te zetten.

Meer informatie op www.provant.be/vrijwilligerswerk.