Aandacht voor de mobiliteit in Merksem

Op de gemeenteraadscommissie Mobiliteit van 19 april 2017 ondervroeg gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen over twee dossiers die erg belangrijk zijn voor de inwoners van Merksem: buslijn 650 en de parkeerproblematiek op de Bredabaan.

Er zijn immers plannen om buslijn 650 niet meer door de Nieuwdreef te laten rijden – wat voor vele inwoners van die wijk problematisch zou zijn. Die plannen zijn nog niet definitief maar staan nog wel steeds vermeld op de website van De Lijn. Eerder ondervroeg districtsraadslid Mostafa Nassali de bevoegde districtsschepen al, die antwoordde in overleg te zijn met de stad. In de gemeenteraadscommissie antwoordde de bevoegde schepen dat het overleg met de Lijn nog steeds lopende is maar dat er in mei meer duidelijkheid zou moeten zijn. Wordt dus vervolgd!

Verder vroeg Greet van Gool aandacht voor de parkeerproblematiek op de Bredabaan. Met de heraanleg is die Bredabaan opnieuw aantrekkelijk geworden maar zijn er ook een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Recent werden er een aantal laad- en loszones omgevormd tot parkeerplaatsen maar de bevoegde schepen kondigde eerder aan nog andere plannen voor de parkeervraag te hebben. Wat die plannen zijn wil hij nog niet kwijt, ook daar zal sp.a Merksem het dossier met aandacht volgen!

2017-04-19 Buslijn 650
2017-04-19 Parkeren Bredabaan

Provincieraad 7 december 2016

Op woensdag 7 december werden de begrotingsbesprekingen verder gezet, onder meer rond mobiliteit. In zijn tussenkomst beklemtoonde sp.a provincieraadslid Werner Hens de rol die de provincie kan spelen in het mobiliteitsbeleid. Ook al zit de provincie daar niet aan de knoppen, ze kan zeker het verschil maken. En doet dat ook. Denk maar aan het fietsbeleid, dat een speerpunt is van het provinciale beleid. De provincie is immers het beleidsniveau bij uitstek om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verder te helpen uitbouwen en ontwikkelen.

Reeds jaren zet de provincie Antwerpen in op Fietsostrades. En terecht, aldus Werner Hens. “Daarmee slaan we verschillende vliegen in één klap: Elke fiets die in de plaats komt van een auto, vermindert het fileleed. Zoals nieuwe autowegen nieuw autoverkeer aantrekken, zo zal ook comfortabele fietsinfrastructuur nieuwe fietsers aantrekken. En bestrijden we dus files. Onze fietsostrades zijn bovendien een troef in onze strijd tegen luchtvervuiling. En tot slot: fietsen is gezond. VITO berekende dat onze investeringen in de aanleg van fietsostrades op 20 jaar tijd tot 637 miljoen euro gezondheidswinsten kunnen opleveren. Elke euro die geïnvesteerd wordt in fietsostrades wordt dan ook dubbel en dik terugbetaald!”.

In zijn tussenkomst beklemtoonde Werner Hens de professionaliteit en de deskundigheid waarmee de provincie de fietsostradedossiers aanpakt, de aandacht die de provincie besteedt aan de lokale noden en de openheid waarmee ze tegemoet komt aan problemen en opportuniteiten die zich stellen op het terrein. Tegelijk vroeg hij aandacht voor de nazorg, na de aanleg van de fietsostrades. Want ook al doen lokale besturen hun uiterste best om de fietsostrades te onderhouden, toch wordt er soms oneigenlijk gebruik van gemaakt. “Tegen niet-geoorloofd verkeer moet opgetreden worden, want succes van de fietsostrades zal voor een groot deel bepaald worden door het onderhoud ervan en door het comfort dat de fietser er ondervindt.” Daarom vroeg het provincieraadslid dat het provinciebestuur, bij de overdracht van de fietsostrades, de lokale besturen op het hart zou blijven drukken dat ze er zorgzaam mee moeten omspringen én dat ze het handhavingsluik niet mogen vergeten en opperde hij het idee om de gemeenten te ondersteunen in een hoffelijkheidscampagne over het gebruik van de fietsostrade of om er een algemene provinciale campagne over op te zetten.