Korting op provinciale culturele activiteiten door de vrijetijdspas

Reeds verschillende jaren dring ik erop aan dat men in onze provincie een “begeleiderspas” zou invoeren, zoals deze ook in andere provincies bestaat. Met de begeleiderspas kan de begeleider van een persoon met een handicap gratis deelnemen aan een culturele of sportieve activiteit. De provincie heeft ervoor gekozen om geen “eigen” pas of kaart in te voeren, maar wel de kaarten en passen die de gemeentes uitreiken te aanvaarden in de provinciale instellingen. Die gelden dan niet voor de begeleider, wel voor de persoon zelf. Zo worden sinds 1 april 2014 de A-kaarten van de stad Antwerpen ook aanvaard in de provinciale culturele instellingen (FotoMuseum, ModeMuseum, Koningin Fabiolazaal, Zilvermuseum, Arenberg).

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en daardoor in de stedelijke instellingen via zijn of haar A-kaart korting krijgen op activiteiten, zal die korting voortaan dus ook krijgen in de provinciale instellingen in de stad. Een goede zaak!

Meer informatie:

Aandacht voor toegankelijkheid van stedelijke websites voor mensen met een handicap

Het internet bevat een schat aan informatie en het is dan ook een goede zaak dat onze stad er gebruik van maakt. Alleen moet er dan wel op toegezien worden dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is, en dus ook voor mensen met een handicap.

Internationaal werden normen uitgewerkt om die toegankelijkheid te garanderen en op Belgisch vlak bestaat er Anysurfer, dat de digitale wereld toegankelijker wil maken en daartoe een checklist ontworpen heeft en ook screenings van websites uitvoert.

In tegenstelling tot andere grote steden zoals Brussel of Gent draagt de website van de stad Antwerpen geen toegankelijkheidslabel. Reden te over dus om aan de burgemeester te vragen werk te maken van die toegankelijkheid. Gelukkig had hij daar oren naar: er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe website van de stad en daarbij wordt ook gelet op de toegankelijkheid ervan, in samenwerking met Anysurfer. Nu maar hopen dat deze beloftes ook bewaarheid zullen worden!

Verkiezing verdienstelijke G-sporter 2013 van de provincie Antwerpen

Onze provincie besteedt veel aandacht aan sport voor mensen met een handicap (G-sport).Ook zij moeten kwaliteitsvol en duurzaam kunnen sporten.  Ter gelegenheid van de jaarlijkse verkiezing van de “Sportfiguur van de Provincie Antwerpen” op 25 februari 2014 werd dan ook, voor de derde keer, een verdienstelijke G-sporter gekozen. De keuze viel daarbij op Marijke Van Acker. Zij behaalde onder meer een eerste plaats op de 100 en 200 meter sprint tijdens het Belgisch kampioenschap. De andere genomineerden waren Frederik Windey (rugby) en Bart Brands (tafeltennis). Aan alleen van harte proficiat!

Voor meer informatie over G-sport in onze provincie:

Bespreking op de gemeenteraad van de meerjarenplanning van Beschut Wonen Antwerpen

Beschut Wonen Antwerpen, een organisatie die samen werkt met  het OCMW van Antwerpen en met ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen) richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid en biedt begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

Het gaat dus om een bijzonder kwetsbare doelgroep en uit de cijfers die de bevoegde schepen op mijn vraag bezorgde, blijkt dat extra inspanningen nodig zijn.  Onze fractie steunde dan ook de meerjarenplanning, maar blijft bekommerd om de toekomst. Want zelfs met een uitbreiding van 108 (2014) naar 130 (2019) plaatsen blijft de toestand zorgwekkend.

Provincie past tarieven voor Modemuseum en Fotomuseum aan

Vanaf maart 2014 zullen de provinciale musea Fotomuseum en Modemuseum nieuwe tarieven hanteren. Deze worden meer afgestemd op de Vlaamse cultuurinstellingen en de Antwerpse stedelijke musea. Belangrijk is ook dat er kortingen verleend zullen worden aan bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, mensen die een omniostatuut hebben en mensen die een vrijetijdspas hebben (zoals bijv. de A-kaart van de stad Antwerpen). Mensen die personen met een handicap begeleiden, zullen gratis toegang krijgen. Daarmee komt de provincie tegemoet aan een vraag van mezelf en andere provincieraadsleden om een speciale regeling uit te werken voor mensen die iemand met een handicap begeleiden. Een echte “begeleiderspas” zoals deze in andere provincies bestaat is het nog niet, maar alvast een stap in de goede richting!