Werelddag Dementie

Op 14 september was het Werelddag Dementie”. Daarmee wil men aandacht vragen voor deze bijzondere problematiek.

Terecht, wan het is een heel ingrijpende ziekte, ook voor de familie. In onze provincie leven 30.000 mensen met dementie, 70 % daarvan woont thuis. Reden te over dus om daaraan aandacht te besteden. De provincie heeft twee brochures gelanceerd: “Dementie, je staat er niet alleen voor” en “Inspiratiegids Dementie”. Beiden zijn te verkrijgen op de website van de provincie: www.provant.be/dementie

Je kunt ook de engagementsverklaring ondertekenen “Vergeet dementie, onthou mens” op www.onthoumens.be