Provincieraad bespreekt beleid inzake welzijn

De laatste dag van de begrotingsbesprekingen. Met vandaag onder meer het Welzijnsbeleid op de agenda. Een domein waarin onze provincie een voortrekkersrol speelt, maar dat jammer genoeg onder druk staat door de in het Vlaamse regeerakkoord aangekondigde staatshervorming. Reden om te pleiten voor een grondige evaluatie van de eerdere staatshervorming, want die komt de inwoners van onze provincie niet ten goede. Denk maar aan de stopzetting van Modem. Andere aandachtspunten uit mijn tussenkomst: goede informatie over het welzijnsbeleid, betrokkenheid van burgers bij het uitwerken van het beleid, aandacht voor mensen in armoede, vrijwilligers en mensen met een handicap.

De volledige tekst: Tussenkomst Welzijn

Provincieraad bespreekt beleid inzake onderwijs en jeugd

In de provincieraad wordt de begroting 2015 besproken. Vandaag was het de beurt aan de domeinen Onderwijs en Jeugd. Belangrijke beleidsdomeinen, waar de provincie voor grote uitdagingen staat. Inzake Onderwijs gaat het om de afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt, de toenemende nood aan capaciteit en de invoering van het inclusief onderwijs. Inzake Jeugd blijft het belangrijk om een inclusief beleid te voeren, met aandacht voor kansarme kinderen. Zeker nu er vanuit Vlaanderen minder middelen komen, waardoor jeugdverenigingen zich genoodzaakt zien hun lidgelden te verhogen, is het belangrijk jeugdactiviteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst:Tussenkomst Onderwijs en Jeugd

Bestrijding van kinderarmoede

Minister van Armoedebestrijding Ingrid lieten maakte onlangs bekend dat de Vlaamse regering 4,5 miljoen euro vrijmaakt voor bestrijding van kinderarmoede. De stad Antwerpen krijgt de grootste hap uit dit budget, nl. 550.000 euro.

Reden te over om aan schepen Homans te vragen welke acties uitgewerkt zullen worden en op welke manier zowel mensen in armoede als de bestaande verenigingen die rond armoede werken hierbij betrokken zullen worden. In haar antwoord stelde de schepen dat de criteria opgenomen zijn in het armoedebeleidsplan en dat er overleg gepleegd zal worden met het maatschappelijk middenveld. Ze benadrukte dat er eerst projecten ingediend moeten worden, vóór 31 mei a.s. Opnieuw een dossier dat goed opgevolgd moet worden!

Voor mijn vraag: