Provincieraad bespreekt beleid inzake welzijn

De laatste dag van de begrotingsbesprekingen. Met vandaag onder meer het Welzijnsbeleid op de agenda. Een domein waarin onze provincie een voortrekkersrol speelt, maar dat jammer genoeg onder druk staat door de in het Vlaamse regeerakkoord aangekondigde staatshervorming. Reden om te pleiten voor een grondige evaluatie van de eerdere staatshervorming, want die komt de inwoners van onze provincie niet ten goede. Denk maar aan de stopzetting van Modem. Andere aandachtspunten uit mijn tussenkomst: goede informatie over het welzijnsbeleid, betrokkenheid van burgers bij het uitwerken van het beleid, aandacht voor mensen in armoede, vrijwilligers en mensen met een handicap.

De volledige tekst: Tussenkomst Welzijn

Provincie Antwerpen zet in op Arbeidszorg

Arbeidszorg is een vorm van onbetaalde arbeid voor mensen die (nog) niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt of in de sociale economie, omwille van een handicap, psychische problemen, armoede of sociale uitsluiting. Door arbeidszorg krijgen de arbeidszorgmedewerkers een zinvolle tijdsbesteding, leren zij vaardigheden aan, en kunnen zij desgevallend voorbereid worden op betaalde tewerkstelling. Zij worden op de werkvloer begeleid en ondersteund.

Het aantal arbeidszorgmedewerkers is vrij laag in onze provincie. Daarom heeft de provincieraad van april 2014 een nieuw reglement goedgekeurd, waardoor subsidies gegeven kunnen worden aan organisaties waar arbeidszorgmedewerkers actief zijn. De provincie hoopt daarmee nieuwe arbeidszorgplaatsen te creëren, voor 60 tot 90 mensen.

Een goed initiatief van de provincie, al blijft er wel een bekommernis die ik ook geuit heb in de provincieraad. Er bestaat immers nog geen “statuut” voor arbeidszorg, zodat men het risico loopt dat mensen die in arbeidszorg werken en daarvoor een vergoeding krijgen, hun uitkering zouden verliezen. Een taak voor de nieuwe regering!

Meer info via deze link