VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: Conferentie van verdragsluitende partijen

Gisteren is in New York de vijfde conferentie van landen die het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend hebben, gestart. Thema’s van dit jaar zijn kinderen en vrouwen met een handicap. België neemt opnieuw deel aan deze conferentie en is vertegenwoordigd door een collega van de FOD Sociale Zekerheid en iemand van gelijke kansen Vlaanderen.

België heeft in 2009 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dat is een belangrijk verdrag, dat een ganse ommekeer teweeg brengt in het denken over handicap en vertrekt vanuit een mensenrechtenvisie. “Handistreaming” – de dimensie handicap meenemen in alle domeinen, is het codewoord om te komen tot een daadwerkelijke implementatie van de verschillende bepalingen van het verdrag. Een belangrijk gegeven is ook dat mensen met een handicap en de verenigingen betrokken moeten worden. “Nothing about us without us” is de slogan.

Meer informatie over de Conferentie vindt u op www.un.org/disabilities/.

Warme ontvangst van onze paralympische atleten

De Paralympics zijn achter de rug. Onze Belgische atleten hebben het schitterend gedaan, met 7 medailles en verschillende topplaatsen. Een zoveelste bewijs dat ook mensen met een handicap Sport op topniveau kunnen beoefenen!

Vanavond zijn de Belgische paralympische atleten aangekomen in Brussel-Zuid, na een succesvolle deelname aan de Paralympics. Ook op promotioneel vlak waren de Paralympics in Londen heel geslaagd, met een top aantal bezoekers en verschillende evenementen. Ook op onze eigen televisiezenders was er ruim aandacht voor deze topsporters, een hele vooruitgang. Maar terecht, want de deelnemers hebben knappe prestaties geleverd. Zij zullen zeker nog vele niet actieve mensen met een handicap aan het sporten zetten. En dat is een goede zaak, want sporten bevordert integratie en inclusie van mensen met een handicap.

De uitbouw van G-sport, of sport voor mensen met een handicap, is één van de doelstellingen van het provinciale sportbeleidsplan. De provincie Antwerpen speelt er een voortrekkersrol. Niet voor niets heeft Vlaanderen beslist om het nieuwe G-Sport Steunpunt in onze provincie in te richten! Met de G-sport commissie, een subcommissie van de provinciale sportraad die ik mag voorzitten, proberen we alvast G-sport verder te promoten en uit te bouwen. Met allerhande activiteiten, met uitleenmateriaal, maar ook met ondersteuning van de sportregio’s. Neem maar eens een kijkje opwww.gsport.be, of surf naar de facebookpagina www.facebook.com/gsport.antwerpen.

Het Zorgbedrijf Antwerpen is goed bezig!

Gisterenavond kregen we in de commissie Sociale zaken van schepen Leen Verbist een toelichting bij de cijfers van het Zorgbedrijf. Erg interessant. Die cijfers tonen aan dat onze stad goed bezig is met sociaal beleid, inspeelt op de sociale noden en de toekomst voorbereidt.

Voor de vakantie kregen we in de commissie sociale zaken de cijfers van het Zorgbedrijf voor 2011, gisteren kregen we daarbij meer toelichting. Daaruit blijkt dat het Zorgbedrijf merkelijk meer mensen helpt dan in de vorige jaren, en dat dit ook de ambitie is voor de toekomst. Een goede zaak, want voor ons is ook de stad een belangrijke speler als het aankomt op sociale diensverlening aan mensen! Natuurlijk moet ook het Zorgbedrijf de centen efficiënt en als een goed huisvader beheren, maar gelukkig trekt de stad niet blindelings de commerciële kaart. Daarbij moeten soms keuzes gemaakt worden, maar zo gaan goede zorg en betaalbaarheid voor de klant en de stad hand in hand.

Samen gaan we groener

Provincie Antwerpen organiseert op initiatief van gedeputeerde Inga Verhaert groepsaankopen energie

Deze ochtend ging in de chalet op Schoonbroek Rozemaai een ontbijtgesprek door met Inga Verhaert en Bart Martens. Ze gaven er meer uitleg over groene en goedkope energie. Inga gaf informatie over het project rond groepsaankopen dat ze opgestart heeft in de provincie Antwerpen. Beslist een goed initiatief en belangrijk dat dit in de volgende legislatuur wordt verder gezet. Met sp.a gaan we daar alvast voor!

Meer in formatie over de groepsaankopen? Surf naar www.samengaanwegroener.be. Of bel naar de gratis infolijn 0800 21 134 (van 9u30 tot 16u30). Of mail naar samengroen@ichoosr.com

Europese Dag van de Joodse Cultuur

Met sp.a en onze stedelijke kartelpartner CD&V op bezoek in de Joodse synagoge in de Bouwmeestersstraat.

Vandaag een bezoek gebracht aan de Joodse synagoge in de Bouwmeesterstraat. Zeer interessante uitleg gekregen, zowel over de synagoge als over de Joodse cultuur. Het deed me terugdenken aan mijn eerste contacten met de (orthodoxe) Joodse gemeenschap. Dat zal nu ongeveer 10 jaar geleden zijn, toen ik als regeringscommissaris bevoegd was voor vrijwilligers. Ik werd toen gecontacteerd door de vrijwilligersdienst “Hatzole”, die bijstand verleent wanneer er in de Joodse orthodoxe gemeenschap een ongeval gebeurt. Ze zaten met een aantal vragen rond hun statuut en vroegen ondersteuning, waar ik graag aan meegeholpen heb. Want ze leveren mooi werk, dat trouwens ook door de hulpdiensten in Antwerpen erkend wordt. Later werd ik opnieuw gecontacteerd, toen ze een vzw oprichtten om jongeren die geen werk vonden door de crisis in de diamantsector, bij te staan in hun zoektocht naar bijscholing en werk. Ook daar kon ik mijn contacten en ervaring gebruiken om hen te helpen.