Logo Greet van Gool
overzicht schriftelijke parlementaire vragen «

2005-11-17 · Afgeleide rechten
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Gezin en Personen met een handicap
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0072 - Zittingsperiode : 51
Beschrijving Personen met een handicap kunnen bepaalde sociale en fiscale voordelen krijgen - Greet stelde een vraag aan Staatssecretaris Mandaila om na te gaan wat de voorwaarden daarvoor zijn en hoe de procedure verloopt - Het antwoord op deze vraag vindt u hier - Ze zal nu verder onderzoeken of dit alles niet eenvoudiger kan.

2005-11-14 · Automatische toekenning van de eretekens van de arbeid
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Werk
Sub-departement Werk
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0376 - Zittingsperiode : 51
Beschrijving Mensen die een bepaalde tijd gewerkt hebben, kunnen een ereteken van de arbeid krijgen. Dat moet wel aangevraagd worden. Greet van Gool vroeg aan de minister van werk of deze toekenning niet automatisch zou kunnen gebeuren. Uit het antwoord van minister Vanvelthoven blijkt dat zo'n automatisering niet eenvoudig is, omdat de betrokkene aan een aantal voorwaarden moet voldoen, en men rekening moet houden met de privacy. Maar hij laat dit verder onderzoeken door zijn administratie. Wordt dus vervolgd.

2005-09-08 · Moederschapsverlof
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Werk
Sub-departement Werk
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0342 - Zittingsperiode : 51
Beschrijving Via het meldpunt op de website werd aangehaald dat de procedure om moederschapsverlof te krijgen als men werkloos is, niet altijd rimpelloos verloopt. Greet stelde daarom een vraag aan minister Vanvelthoven om na te gaan hoe de procedure juist verloopt en wat de mogelijke knelpunten zijn. Het antwoord van de minister vindt u hier. Greet zal nu nagaan of verdere actie nodig is.

2005-07-17 · OCMW's. - Aanvragen tot maatschappelijke dienstverlening. - Register der aanvragen
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Sub-departement Maatschappelijke Integratie
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0139 - Zittingsperiode : 51
2005-07-14 · Leesbaarheid van documenten. - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Sub-departement Maatschappelijke Integratie
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0136 - Zittingsperiode : 51
2005-07-13 · Leesbaarheid van documenten. - RIZIV, RKW, RJV, RSZ-PPO en RSZ.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0339 - Zittingsperiode : 51
2005-08-29 · Leesbaarheid van documenten. - administratie der Pensioenen.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Leefmilieu en Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0113 - Zittingsperiode : 51
2005-07-14 · Leesbaarheid van documenten. - RVA.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Werk
Sub-departement Werk
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0335 - Zittingsperiode : 51
2005-10-10 · Doorgave van de medische en sociale gegevens van kinderen met een handicap.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Volksgezondheid
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0542 - Zittingsperiode : 51
2005-07-15 · Project «Tao Te».
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Leefmilieu en Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0114 - Zittingsperiode : 51
2005-07-26 · Ambtshalve uitbetaling van de sociale uitkeringen waar ex-gedetineerden voor hun gevangenschap recht op hadden.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0756 - Zittingsperiode : 51
2005-07-26 · Ambtshalve uitbetaling van de sociale uitkeringen waar ex-gedetineerden voor hun gevangenschap recht op hadden.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Overheidsbedrijven
Sub-departement Informatisering van de Staat
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0065 - Zittingsperiode : 51
2005-07-26 · Gepensioneerden. - Levensbewijs.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Leefmilieu en Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0117 - Zittingsperiode : 51
2005-09-08 · Werkloosheid. - Moederschapsverlof. - Procedure.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Werk
Sub-departement Werk
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0342 - Zittingsperiode : 51
2005-09-08 · Pensioen. - Beroepsactiviteit. - Controle. - ARGOS.
Auteur Greet Van Gool, SPASPI
Departement Minister van Leefmilieu en Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Publicatie Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0120 - Zittingsperiode : 51

2004.07.08

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken in verband met

de gevolgen van elektronisch toezicht op de uitbetaling van sociale uitkeringen.

» lees hier het antwoord


2004.07.05

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven Informatisering van de Staat in verband met

de toegankelijkheid van de federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.05.25

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven in verband met

NMBS. - Uurregeling van lijn 12.

» lees hier het antwoord


2004.05.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Werk en Pensioenen Werk in verband met

de inhouding van sociale bijdragen door Nederland op het Belgisch pensioen.

» lees hier het antwoord


2004.05.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Werk en Pensioenen Werk in verband met

de brugpensioenregeling voor grensarbeiders die in België werken en migrerende werknemers die in België tewerkgesteld zijn geweest.

» lees hier het antwoord


2004.04.21

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Werk en Pensioenen Pensioenen in verband met

de betaling van het pensioen van de zelfstandige bij vrijheidsberoving.

» lees hier het antwoord


2004.03.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken in verband met

de betaling van ziekte-uitkeringen bij vrijheidsberoving.

» lees hier het antwoord


2004.03.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Gezin en Personen met een handicap in verband met

de betaling van de uitkeringen aan personen met een handicap bij vrijheidsberoving.

» lees hier het antwoord


2004.03.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Middenstand en Landbouw Middenstand in verband met

de betaling van het pensioen van de zelfstandige bij vrijheidsberoving.

» lees hier het antwoord


2004.03.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Werk en Pensioenen Pensioenen in verband met

de betaling van het pensioen en de werkloosheidsuitkering bij vrijheidsberoving.

» lees hier het antwoord


2004.03.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Maatschappelijke Integratie in verband met

de betaling van het leefloon bij vrijheidsberoving.

» lees hier het antwoord


2004.03.15

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Gezin en Personen met een handicap in verband met

medische onderzoeken.

» lees hier het antwoord


2004.03.04

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken in verband met

de Verhouding tussen de wet betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.

» lees hier het antwoord


2004.03.04

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken in verband met

de kostprijs van een kadastraal uittreksel.

» lees hier het antwoord


2004.02.11

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken in verband met

de herziening van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën Modernisering van de Financiën, Strijd tegen de fiscale fraude in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken Europese Zaken, Buitenlandse Zaken in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister Administratieve Vereenvoudiging in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Mobiliteit in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Sociale Economie in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling Leefmilieu in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling Consumentenzaken in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Justitie in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Financiën in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Eerste Minister in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Economie in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Buitenlandse Handel in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Energie in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven Begroting in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven Overheidsbedrijven in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Ambtenarenzaken in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Wetenschapsbeleid in verband met

toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Landsverdediging in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.14

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Grootstedenbeleid in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.13

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Gezin en Personen met een handicap in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.13

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.13

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Werk en Pensioenen Werk in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.13

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2004.01.13

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Sociale Zaken in verband met

de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden.

» lees hier het antwoord


2003.12.2

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Middenstand en Landbouw Middenstand in verband met

de cumulatie van een pensioen als zelfstandige met een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering.

» lees hier het antwoord


2003.11.27

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Ambtenarenzaken in verband met

het personeelsbeleid in het federale openbaar ambt ten aanzien van personen met een handicap.

» lees hier het antwoord


2003.11.27

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Ambtenarenzaken in verband met

het personeelsbeleid in het federale openbaar ambt ten aanzien van personen met een handicap.

» lees hier het antwoord


2003.11.24

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken in verband met

het inzetten van personen met een visuele handicap bij het afluisteren van telefonische gesprekken.

» lees hier het antwoord


2003.11.21

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Gezin en Personen met een handicap in verband met

de toekenning van parkeerkaarten aan de bijzondere vervoermiddelen voor personen met een handicap.

» lees hier het antwoord


2003.11.4

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Sociale Economie in verband met

de plaats van de sociale economie op federaal en Europees vlak.

» lees hier het antwoord


2003.11.04

Schriftelijke parlementaire vraag aan de Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Sociale Economie in verband met

het statuut van de arbeidszorgmedewerkers.

» lees hier het antwoord


Labels en certificaten

Valid XHTML 1.0! Correct CSS!

wegwijzer