Logo Greet van Gool
overzicht mondelinge vragen «

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitoefening van een activiteit als vrijwilliger door iemand die arbeidsongeschikt is" (nr. 15176)

» Verslag commissievergadering 1292, lees vraag 15176 op blz. 4


Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de uitoefening van een activiteit als vrijwilliger door een ambtenaar" (nr. 15175)

» Verslag commissievergadering 1293, lees vraag 15175 op blz. 3


CRIV 51 PLEN 279 NR P1898 2007-04-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "de ontslagen bij Opel" (nr. P1898)

» Verslag van de plenaire vergadering, lees vraag 1898 op blz. 6


CRIV 51 COM 1280 NR 15088 2007-04-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de herinschakeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn" (nr. 15088)

» Verslag commissievergadering 1280, lees vraag 15088 op blz. 5


CRIV 51 COM 1281 NR 14813 2007-04-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de toegang tot de nooddiensten voor mensen met een auditieve handicap" (nr. 14813)

» Verslag commissievergadering 1281, lees vraag 14813 op blz. 8


CRIV 51 COM 1277 NR 15090 2007-04-17

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het veiligheidskorps" (nr. 15090)

» Verslag commissievergadering 1277, lees vraag 15090 op blz. 3


CRIV 51 COM 1273 NR 15089 2007-04-17

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "de gevolgen van de schorsing van werklozen" (nr. 15089)

» Verslag commissievergadering 1273, lees vraag 15089 op blz. 4


CRIV 51 COM 1266 NR 14982 2007-04-11

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de verzekering voor natuurrampen" (nr. 14982)

» Verslag commissievergadering 1266, lees vraag 14982 op blz. 2


CRIV 51 COM 1258 NR 14815 2007-03-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "het pleegzorgverlof" (nr. 14815)

» Verslag commissievergadering 1258, lees vraag 14815 op blz. 6


CRIV 51 COM 1258 NR 14814 2007-03-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de VN conventie voor het vrijwaren en bevorderen van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap" (nr. 14814)

» Verslag commissievergadering 1258, lees vraag 14814 op blz. 3


CRIV 51 COM 1258 NR 14812 2007-03-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de medische onderzoeken" (nr. 14812)

» Verslag commissievergadering 1258, lees vraag14812 op blz. 2


CRIV 51 COM 1258 NR 14811 2007-03-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap" (nr. 14811)

» Verslag commissievergadering 1258, lees vraag 14811 op blz. 1


CRIV 51 COM 1252 NR 14720 2007-03-21

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de verzekering voor vrijwilligers" (nr. 14720)

» Verslag commissievergadering 1252, lees vraag 14.720 op blz. 4


CRIV 51 PLEN 271 NR 1843 2007-03-15

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "de gevolgen van de welvaartsaanpassingen" (nr. P1843)

» Verslag plenaire vergadering 271, lees vraag 1843 op blz. 4


CRIV 51 COM 1231 NR 14362 2007-03-12

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over "de toegankelijkheid van de stations en het gevoerde beleid van Infrabel" (nr. 14580)

» Verslag commissievergadering 1231, lees vraag 14.362 op blz. 14


CRIV 51 COM 1226 NR 14243 2007-03-07

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de hervorming van de verhoogde kinderbijslag" (nr. 14243)

» Verslag commissie vergadering 1226, lees vraag 14.243 op blz. 12


CRIV 51 COM 1226 NR 14434 2007-03-07

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de arbeidsmogelijkheden voor kinderen die verhoogde kinderbijslag genieten" (nr. 14434)

» Verslag commissie vergadering 1226, lees vraag 14.434 op blz. 15


CRIV 51 COM 1226 NR 14362 2007-03-07

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de vrijwilligers in de sport" (nr. 14362)

» Verslag commissie vergadering 1226, lees vraag 14362 op blz. 14


CRIV 51 COM 1230 NR 14361 2007-03-07

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "legitimatiebewijzen van overheidspersoneel" (nr. 14361)

» Verslag commissie vergadering 1230, lees vraag 14361 op blz. 14


CRIV 51 PLEN 267 NR 1800 2007-03-01

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de grondige hervorming van de brandweer" (nr. P1800)

» Verslag plenaire vergadering 267, lees vraag 1800 op blz. 7


CRIV 51 COM 1197 NR 14042 2007-02-12

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het veiligheidskorps" (nr. 14042)

» Verslag commissievergadering 1197, lees vraag 14042 op blz. 1


CRIV 51 PLEN 262 NR 1765 2007-02-01

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over "treinreizigers met beperkte mobiliteit" (nr. P1765)

» Verslag plenaire vergadering 262, lees vraag 1765 op blz. 23


CRIV 51 COM 1182 NR 13946 2007-01-31

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de fiscale gevolgen van de welvaartsaanpassingen" (nr. 13946)

» Verslag commissievergadering 1182, lees vraag 13946 op blz. 15


CRIV 51 COM 1166 NR 13538 2007-01-17

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "legitimatiebewijzen van overheidspersoneel" (nr. 13538)

» Verslag commissievergadering 1166, lees vraag 13538 op blz. 2


CRIV 51 COM 1145 NR 13539 2006-12-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de VNconventie voor het vrijwaren en bevorderen van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap" (nr. 13539)

» Verslag commissievergadering 1145, 13139 op blz. 8


CRIV 51 COM 1145 NR 13537 2006-12-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de afschaffing van de gele stok en de wijzigingen met betrekking tot de witte stok" (nr. 13537)

» Verslag commissievergadering 1145, 13137 op blz. 7


CRIV 51 COM 1145 NR 13536 2006-12-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het medisch centrum te Antwerpen" (nr. 13536)

» Verslag commissievergadering 1145, 13136 op blz. 6


CRIV 51 COM 1145 NR 13368 2006-12-19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de hervorming van de verhoogde kinderbijslag" (nr. 13368)

» Verslag commissievergadering 1145, 13368 op blz. 20


CRIV 51 PLEN 258 NR 1650 2006-12-07

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de fiscale weerslag van de welvaartsaanpassingen" (nr. P1650)

» Verslag plenumvergadering 248, vraag 1650 op blz. 5

» Lees ook het bijhorende persbericht van 2006-12-07


CRIV 51 PLEN 254 NR 1648 2006-11-30

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de subsidies voor het project 'Time Out' inzake intrafamiliaal geweld" (nr. P1646)

» Verslag plenaire vergadering 245, vraag 1648 op blz. 15


CRIV 51 COM 1109 NR 13139 2006-11-28

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het veiligheidskorps in Antwerpen (nr. 13139)"

» Verslag commissievergadering 1109, lees vraag 13139 op blz. 2


CRIV 51 COM 1107 NR 13185 2006-11-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "het voorstadsnetwerk rondom Antwerpen, meer specifiek station Luchtbal" (nr. 13185)

» Verslag commissievergadering 1107, lees vraag 13185 op blz. 35


CRIV 51 COM 1107 NR 13184 2006-11-21

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "de portvrijdom voor het blindenschrift" (nr. 13184)

» Verslag commissievergadering 1107, lees vraag 13184 op blz. 36


CRIV 51 COM 1099 NR 13138 2006-11-21

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische onderzoeken" (nr. 13138)

» Verslag commissievergadering 1099, lees vraag 13138 op blz. 14


CRIV 51 COM 1099 NR 13137 2006-11-21

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de parkeerkaarten" (nr. 13137)

» Verslag commissievergadering 1099, lees vraag 13137 op blz. 13


CRIV 51 COM 1094 NR 12997 2006-11-14

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over "derdenbeslag" (nr. 12997)

» Verslag commissievergadering 1094, lees vraag 12997 op blz. 40 e.v.


CRIV 51 PLEN 232 NR 1539 2006-10-12

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "de pensioenen en het Generatiepact" (nr. P1539)

» Verslag plenumvergadering 232, lees vraag 1539 op blz. 9


CRIV 51 COM 1026 NR 11794 2006-06-28

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het afluisteren van telefonische gesprekken door mensen met een visuele handicap" (nr. 11794)

» Verslag commissievergadering 1026, lees vraag 11794 op blz. 4


CRIV 51 COM 1021 NR 12209 2006-06-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "Communit-e" (nr. 12209)

» Verslag commissievergadering 1021, lees vraag 12209 op blz. 3


CRIV 51 COM 1021 NR 12208 2006-06-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gratis parkeren voor personen met een handicap" (nr. 12208)

» Verslag commissievergadering 1021, lees vraag 12208 op blz. 2


CRIV 51 COM 1021 NR 12207 2006-06-27

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische onderzoeken" (nr. 12207)

» Verslag commissievergadering 1021, lees vraag 12207 op blz. 1


CRIV 51 COM 1004 NR 12016 2006-06-14

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het wegwerken van inactiviteitsvallen" (nr. 12016)

» Verslag commissievergadering 1004, lees vraag 12016 op blz. 1 e.v.


CRIV 51 COM 997 NR 11923 2006-06-13

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het elektronisch toezicht" (nr. 11923)

» Verslag commissievergadering 997, lees vraag 11923 op blz. 5 e.v.


CRIV 51 COM 995 NR 12017 2006-06-13

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "het pleegzorgverlof" (nr. 12017)

» Verslag commissievergadering 995, lees vraag 12017 op blz. 17


CRIV 51 COM 972 NR 11727 2006-05-23

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "de werklozen geschorst in het kader van het activeringsbeleid" (nr. 11727)

» Verslag commissievergadering 972, lees vraag 11727 op blz. 4 en 5


CRIV 51 COM 917 NR 11149 2006-04-18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de problematiek van de zogenaamde zelfstandigen uit de nieuwe lidstaten" (nr. 11149)

» Verslag commissievergadering 917, lees vraag 11149 op blz. 16, 17 en 18


CRIV 51 PLEN 201 NR P1320 2006-03-30

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitspraak van het Arbitragehof betreffende de uitkeringen voor gehandicapten" (nr. P1320)

» Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst tijdens de plenaire zitting van 30 maart 2006, lees vraag 1320 op blz. 18


CRIV 51 PLEN 198 NR P1290 2006-03-23

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid over "de kleine risico's voor de zelfstandigen" (nr. P1305

» Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst tijdens de plenaire zitting van 23 maart 2006, lees vraag 1305 op blz. 17 en 18


CRIV 51 PLEN 197 NR P1290 2006-03-16

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "de lijst van 24 stations die integraal toegankelijk gemaakt zullen worden" (nr. P1290)

» Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst tijdens de plenaire zitting van 16 maart 2006, lees vraag 1290 op blz. 19 en 20


CRIV 51 COM 887 NR 10813 2006-03-13

Vraag van Greet van Gool aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de integratie van de OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid" (nr. 10813)

» Verslag commissievergadering 887, lees vraag 10813 op blz. 5 en 6


CRIV 51 PLEN 196 NR P1263 2006-03-09

Vraag van Greet van Gool in plenumvergadering van 9 maart 2006 aan minister van sociale zaken Rudy Demotte over het statuut van de vrijwilliger

» Verslag plenumvergadering 196, lees vraag 1263 op blz. 17 e.v.


CRIV 51 COM 870 NR 10464 2006-02-22

Antwoord van minister Dewael op de vraag van Greet van Gool over de inzet van mensen met een visuele handicap voor het afluisteren van telefoons

In Nederland worden reeds geruime tijd mensen met een visuele handicap ingezet voor het afluisteren van telefoons. Meermaals heb ik aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken gevraagd of dit ook in België mogelijk is. In antwoord op mijn vraag in de commissie binnenlandse zaken van 22 februari jl. heeft de minister geantwoord dat binnenkort mensen met een visuele handicap ingezet zullen kunnen worden voor het afluisteren van telefoons

» Verslag commissievergadering 870, lees vraag 10464


CRIV 51 COM 869 NR. 10507 2006-02-22

Antwoord van Staatssecretaris Mandaila over de tewerkstelling van personen met een handicap

Naar aanleiding van mijn vraag in de commissie sociale zaken van 22 februari 2006, heeft Staatssecretaris Mandaila haar beleidsplannen inzake de verbetering van de tewerkstelling van personen met een handicap toegelicht. Zo zal het quotum in de openbare sector opgetrokken worden naar 3 % (nu 2 %), en zal er nagegaan worden of er ook in de privé sector een quotum ingesteld kan worden.

» Verslag commissievergadering 869, lees vraag 10507


CRIV 51 COM 869 NR. 10506 2006-02-22

Antwoord van Staatssecretaris Mandaila over de afschaffing van de gele stok voor blinden en slechtzienden

Naar aanleiding van mijn vraag in de commissie sociale zaken van 22 februari 2006, heeft Staatssecretaris Mandaila geantwoord dat de gele stok inderdaad afgeschaft zal worden maar dat tegelijkertijd de toekenningsvoorwaarden voor de witte stok verruimd zullen worden, zodat de personen die thans aanspraak kunnen maken op een gele stok, in de toekomst een witte stok zullen kunnen krijgen. Ook zal er een informatiecampagne gehouden worden om te sensibiliseren over de specifieke problematiek van mensen met een visuele handicap.

» Verslag commissievergadering 869, lees vraag 10506


CRIV 51 COM 864 NR. 10463 2006-02-21

Antwoord van minister Onkelinx op de vraag van Greet van Gool over de havenarbeiders die in Straatsburg opgesloten zijn.

Na de rellen in Straatsburg naar aanleiding van de betoging tegen de Europese havenrichtlijn, zitten er nog steeds 7 havenarbeiders opgesloten in de gevangenis van Straatsburg. In antwoord op mijn vraag heeft minister Onkelinx meegedeeld dat op 22 februari onderzocht zal worden of de betrokkenen overgebracht kunnen worden naar België.

» Verslag commissievergadering 864, lees vraag 10463


CRIV 51 COM 854 NR. 10346 2006-02-14

Antwoord van minister Tobback op de vraag van Greet van Gool of ook voorzorgsinstellingen in aanmerking kunnen komen voor het beheer van sociale pensioenstelsels in het kader van de wet op de aanvullende pensioenen.

» Verslag commissievergadering 854


CRIV 51 COM 822 NR. 9921 2006-01-24

Vraag van Greet van Gool aan de minister van Werk over "de gevolgen van de verwerping van de havenrichtlijn".

» Verslag commissievergadering 822


CRIV 51 COM 823 NR. 9920 2006-01-24

Vraag van Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de havenarbeiders die in Straatsburg opgesloten zijn".

» Verslag commissievergadering 823


CRIV 51 COM 802 NR. 9655 2006-01-10

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de uitbreiding van het contingent agenten van het veiligheidskorps in Antwerpen" (nr. 9655)

Voor de veiligheid van gerechtsgebouwen en het transport van gevangenen kan beroep gedaan worden op agenten van het veiligheidskorps. In Antwerpen zijn het echter vooral leden van de politie die voor die taak instaan. Met de ingebruikname van het nieuwe gerechtgebouw zal er veel meer werk zijn om de veiligheid te garanderen en het transport te verzekeren, en daarom is een uitbreiding van het veiligheidskorps zeker aangewezen. In antwoord op mijn vraag daarover heeft minister Onkelinx gesteld dat er 100 extra mensen aangeworven zullen worden voor het veiligheidskorps, en dat een deel daarvan zeker naar Antwerpen zullen komen.

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 757 NR. 9040 - 2005-11-23

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "een eventuele verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming" (nr. 9040)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 752 NR. 8929 - 2005-11-22

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de hervorming van de hulpdiensten" (nr. 8929)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 741 NR. 8723 - 2005-11-14

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "het blindsurferlabel bij de website van de NMBS" (nr. 8723)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 734 NR. 8809 - 2005.11.08

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de mogelijkheid om tegen magistraten op te treden naar aanleiding van niet-neutrale uitspraken"(nr. 8809)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 733 NR. 8721 - 2005.11.08

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de verzekering tegen kleine risico's in de regeling voor zelfstandigen" (nr. 8721)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 733 NR. 8720 - 2005.11.08

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de schijnzelfstandigen" (nr. 8720)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 733 NR. 8719 - 2005.11.08

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de cumulatie door een zelfstandige van een overlevingspensioen met een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering" (nr. 8719)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 733 NR. 8718 - 2005.11.08

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de forfaitaire kinderbijslag voor kinderen in pleeggezinnen" (nr. 8718)

» Lees hier het verslag


CRIV 51 COM 731 NR. 8722 - 2005.10.26

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de toegang tot psychiatrische instellingen voor mensen zonder wettig verblijf en mensen met een precair verblijf" (nr. 8722)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 714 NR. 8341 - 2005.10.19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het inzetten van mensen met een visuele handicap in de communicatiecentra van het noodnummer 101" (nr. 8341)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 714 NR. 8468 - 2005.10.19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de inzet van politiepersoneel in de gevangenis van Antwerpen" (nr. 8468)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 712 NR. 8010 - 2005.10.19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de schijnzelfstandigheid in de advocatuur" (nr. 8010)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 712 NR. 8160 - 2005.10.19

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het rolstoelbeleid" (nr. 8160)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 7999 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de aangekondigde wijzigingen aan de inkomensvervangende tegemoetkoming" (nr. 7999)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 8161 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de problematiek van de verzekerbaarheid van elektronische rolstoelen" (nr. 8161)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 8000 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden" (nr. 8000)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 7756 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gebruik van de witte en de gele stok" (nr. 7756)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 8496 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het beleid voor blinden en slechtzienden" (nr. 8496)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 8008 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet Van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de assistentiehonden" (nr. 8008)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 708 NR. 8220 - 2005.10.18

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische onderzoeken" (nr. 8220)

» lees hier het verslag


CRIV 51 COM 696 NR. 8279 - 2005.10.05

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "het pleegzorgverlof" (nr. 8279)

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 696 NR. 8219 - 2005.10.05

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "de cumulatie van een pensioen toegekend door een pensioenregeling van de openbare sector met een vervangingsinkomen" (nr. 8219)

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 693 NR. 8007 - 2005.09.21

07 Samengevoegde vragen van

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 691 NR. 8009 - 2005.09.20

07 Samengevoegde vragen van

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 683 NR. 7865 - 2005.07.12

08 Actualiteitsdebat internering en toegevoegde vragen van - de heer Claude Marinower aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de internering" (nr. 7745) - de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de problematiek van de geïnterneerden" (nr. 7851) - de heer Walter Muls aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het verslag van de werkgroep-Cosyns" (nr. 7853) - mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de opvang van geïnterneerden" (nr. 7865) - de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het rapport- Cosyns" (nr. 7885)

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 681 NR. 7711 - 2005.07.12

04 Samengevoegde vragen van

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 681 NR. 7710 - 2005.07.12

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "het misbruik van Poolse arbeiders in de Antwerpse chemiebedrijven" (nr. 7710)

» lees hier het integraal verslag


CRIV 51 COM 667 NR. 7695 - 2005.06.29

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "de cumulatie van een pensioen toegekend door een pensioenregeling van de openbare sector met een vervangingsinkomen" (nr. 7695)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 667 NR. 7652 - 2005.06.29

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische onderzoeken" (nr. 7652)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 667 NR. 7651 - 2005.06.29

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gratis parkeren voor personen met een handicap" (nr. 7651)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 667 NR. 7649 - 2005.06.29

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de assistentiehonden" (nr. 7649)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 663 NR. 7436 - 2005.06.28

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de problematiek van de schijnzelfstandigen in de bouwsector" (nr. 7436)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 660 NR. 7593 - 2005.06.28

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het inzetten van personen met een visuele handicap bij het afluisteren van telefoongesprekken" (nr. 7593).

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 652 NR. 7468 - 2005.06.21

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de strafrechtelijke vervolging van sociale fraude" (nr. 7468)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 PLEN 146 NR. 929 - 2005.06.16

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "het nieuw ontwerp van Europese havenrichtlijn" (nr. P929)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 640 NR. 7379 - 2005.06.13

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Mobiliteit over "de plaats van rolstoelen op de openbare weg" (nr. 7379)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 634 NR. 7285 - 2005.06.08

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan deminister van Middenstand en Landbouw over "de ingangsdatum van het rustpensioen voor gerechtigden die in het buitenland wonen" (nr. 7285)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 620 NR. 7062 - 2005.05.25

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de aanpassingen aan het modelcontract inzake de verplichte verzekering BA Auto" (nr. 7062)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 610 NR. 6964 - 2005.05.24

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de kinderbijslag voor ontvoerde kinderen" (nr. 6964)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 610 NR. 6944 - 2005.05.24

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de forfaitaire kinderbijslag voor kinderen in pleeggezinnen" (nr. 6944)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 587 NR. 6772 - 2005.05.03

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de nieuwe cumulatieregeling in het stelsel van de progressieve tewerkstelling" (nr. 6772)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 575 NR. 6633 - 2005.04.27

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de forfaitaire kinderbijslag voor kinderen in pleeggezinnen" (nr. 6633)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 575 NR. 6548 - 2005.04.27

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de verzekering tegen kleine risico's in de regeling voor zelfstandigen" (nr. 6548)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 575 NR. 6515 - 2005.04.27

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "het verschil in loopbaanvoorwaarde voor de opening van het recht op een vervroegd rustpensioen tussen de pensioenregeling voor de zelfstandigen en die voor de werknemers" (nr. 6515)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 572 NR. 6636 - 2005.04.26

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "de aanrekening van de bestaansmiddelen bij het recht op de inkomensgarantie voor ouderen in geval van verkoop van onroerende goederen" (nr. 6636)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 568 NR. 6657 - 2005.04.26

05 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 571 NR. 6632 - 2005.04.26

13 Vraag van mevrouw Greet Van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de opvang van geïnterneerden" (nr. 6632)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 551 NR. 6400 - 2005.04.12

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de verzekerbaarheid van elektronische rolstoelen" (nr. 6400)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 528 NR. 5615 - 2005.03.09

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de inactiviteitsvallen bij de nieuwe cumulatieregeling in het stelsel van de progressieve tewerkstelling" (nr. 5615)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 528 NR. 5607 - 2005.03.09

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de grote Nederlandse ‘herkeuringsoperatie’ van de uitkeringsgerechtigde invaliden (WAO)" (nr. 5607

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 528 NR. 5545 - 2005.03.09

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische voorwaarden om recht te hebben op een uitkering "hulp van derden" (nr. 5545)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 523 NR. 5860 - 2005.03.09

19 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de verzekerbaarheid van elektronische rolstoelen" (nr. 5860)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 519 NR. 5616 - 2005.03.07

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gevolgen van het ongeval met broom in de Antwerpse haven" (nr. 5616)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 514 NR. 5767 - 2005.03.01

17 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de opvang van geïnterneerden" (nr. 5767)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 PLEN 118 NR. 737 - 2005.02.24

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de aanpak van de schijnzelfstandigen" (nr. P737)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 510 NR. 5288 - 2005.02.22

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de voortzetting van de projecten voor de opvang van geïnterneerden in psychiatrische ziekenhuizen" (nr. 5288)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 509 NR. 5532 - 2005.02.22

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "de ongerustheid in de automobielsector" (nr. 5532)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 509 NR. 5334 - 2005.02.22

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de afschaffing van de betalingen ten huize van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap" (nr. 5334)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 501 NR. 5531 - 2005.02.16

19 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de gezinshereniging van niet-begeleide minderjarige kinderen wanneer de ouders in het buitenland verblijven" (nr. 5531)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5449 - 2005.02.15

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de verzekering tegen kleine risico's in de regeling voor zelfstandigen" (nr. 5449)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5448 - 2005.02.15

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen in de regeling voor zelfstandigen" (nr. 5448)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5333 - 2005.02.15

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de mogelijkheid een vervroegd nietverminderd pensioen te krijgen" (nr. 5333)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5332 - 2005.02.15

05 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "het recht op overlevingspensioen voor de nabestaanden van de Tsunami-ramp" (nr. 5332)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5331 - 2005.02.15

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en landbouw over "de ingangsdatum van het rustpensioen voor gerechtigden die in het buitenland wonen" (nr. 5331)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5330 - 2005.02.15

10 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de verzekerbaarheid van elektronische rolstoelen" (nr. 5330)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 492 NR. 5287 - 2005.02.15

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de exporteerbaarheid van het kraamgeld en de adoptiepremie" (nr. 5287)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 484 NR. 4811 - 2005.02.01

05 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003" (nr. 4811)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 484 NR. 5013 - 2005.02.01

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "het recht op overlevingspensioen voor de nabestaanden van de tsunami-ramp" (nr. 5013)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 465 NR. 5027 - 2005.01.19

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de nieuwe regeling inzake onderwerping van lokale mandatarissen belast met een mandaat in een openbare of private instelling aan het sociaal statuut voor zelfstandigen" (nr. 5027)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 452 NR. 4714 - 2005.01.11

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de cumulatie van een pensioen als zelfstandige met een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering" (nr. 4714)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 438 NR. 4420 - 2004.12.14

09 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 437 NR. 4418 - 2004.12.14

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van parkeerkaarten aan de bijzondere vervoermiddelen voor personen met een handicap". (nr. 4418)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 437 NR. 4417 - 2004.12.14

06 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 437 NR. 4049 - 2004.12.14

05 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het rolstoelbeleid" (nr. 4049)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 437 NR. 4007 - 2004.12.14

04 Vraag van de mevrouw Greet -van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de assistentiehonden" (nr. 4007)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 437 NR. 3905 - 2004.12.14

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de weerslag van het arrest van het Arbitragehof over de antidiscriminatiewet" (nr. 3905)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 422 NR. 4419 - 2004.12.06

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister over "de mogelijke afschaffing van de vergunning voor witte en gele stokken" (nr. 4419)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 418 NR. 4502 - 2004.12.01

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen in de regeling voor zelfstandigen" (nr. 4502)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 412 NR. 4489 - 2004.11.24

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de lijnspotters" (nr. 4489)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 382 NR. 9999 - 2004.11.09

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk over "de inroeping van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht bij grote openbare werken".

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 382 NR. 4279 - 2004.11.09

05 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 PLEN 092 NR. 548 - 2004.10.28

10 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de broomvervuiling te Ekeren" (nr. P548)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 379 NR. 3822 - 2004.10.27

02 Samengevoegde vragen van:

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 374 NR. 3652 - 2004.10.27

03 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 372 NR. 4126 - 2004.10.26

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de geplande instelling voor geïnterneerden in Antwerpen" (nr. 4126)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 PLEN 091 NR. 538 - 2004.10.21

08 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 363 NR. 4036 - 2004.10.20

20 Samengevoegde vragen van:

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 357 NR. 3829 - 2004.10.19

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van geneeskundige zorgen voor kinderen die verhoogde kinderbijslag genieten" (nr. 3829)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 355 NR. 3651 - 2004.10.19

02 Samengevoegde interpellatie en vraag van:

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 335 NR. 3468 - 2004.07.14

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen" (nr. 3468)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 335 NR. 3392 - 2004.07.14

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het rolstoelbeleid" (nr. 3392)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 335 NR. 3384 - 2004.07.14

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische onderzoeken" (nr. 3384)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 335 NR. 3343 - 2004.07.14

08 Vraag van Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de nieuwe cumulatieregeling in het stelsel van de progressieve tewerkstelling" (nr. 3343)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 322 NR. 3340 - 2004.07.06

10 Vraag van Greet van Gool tot de minister van Middenstand en Landbouw over "de cumulatie van een pensioen als zelfstandige met een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering" (nr. 3340)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 217 NR. 2117 - 2004.03.30

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de cumulatie van een pensioen als zelfstandige met een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering" (nr. 2117)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 PLEN 056 NR. 302 - 2004.03.25

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk en Pensioenen over "de weerslag van de belastinghervorming op de pensioenen" (nr. P302)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 209 NR. 2199 - 2004.03.24

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen over "het onderzoek bij werkhervatting door de arbeidsgeneesheer" (nr. 2199)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 200 NR. 2149 - 2004.03.17

12 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gevolgen van elektronisch toezicht op de uitbetaling van sociale uitkeringen" (nr. 2149)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 200 NR. 2051 - 2004.03.17

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de medische onderzoeken" (nr. 2051)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 200 NR. 2030 - 2004.03.17

13 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 200 NR. 2002 - 2004.03.17

10 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de nieuwe cumulatieregeling in het stelsel van de progressieve tewerkstelling" (nr. 2002)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 200 NR. 1946 - 2004.03.17

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het begrip 'kind ten laste'" (nr. 1946)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 174 NR. 1641 - 2004.03.01

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het handvest van de sociaal verzekerde" (nr. 1641)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 169 NR. 1739 - 2004.02.18

10 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk en Pensioenen over "de cumulatie van een pensioen toegekend in het kader van een pensioenregeling van de openbare sector en een vervangingsinkomen" (nr. 1739)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 169 NR. 1693 - 2004.02.18

09 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Werk en Pensioenen over "de sanctie wegens het niet aangeven van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden" (nr. 1693)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 164 NR. 1599 - 2004.02.17

13 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de billijke vergoeding voor lokale radio's" (nr. 1599)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 155 NR. 1600 - 2004.02.10

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de opvang en begeleiding van illegalen in de psychiatrie" (nr. 1600)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 153 NR. 1598 - 2004.02.09

24 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten" (nr. 1598) (Het antwoord zal worden verstrekt door de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 149 NR. 1508 - 2004.02.04

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de overdracht van het medisch dossier in het kader van pleegzorg" (nr. 1508)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 148 NR. 1324 - 2004.02.04

02 Samengevoegde interpellatie en vraag van:

(Het antwoord zal worden verstrekt door de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid).

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 138 NR. 1325 - 2004.01.27

06 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 138 NR. 1280 - 2004.01.27

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van geneeskundige zorgen" (nr. 1280)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 133 NR. 1148 - 2004.01.21

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toegang tot het WIGW-statuut van de arbeidsongeschikte grensarbeider" (nr. 1148)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 129 NR. 1190 - 2004.01.20

05 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 129 NR. 1150 - 2004.01.20

05 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 129 NR. 1149 - 2004.01.20

04 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de exporteerbaarheid van kraamgeld en adoptiepremie" (nr. 1149)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 120 NR. 1191 - 2004.01.13

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de billijke vergoeding die betaald moet worden door lokale radio's" (nr. 1191)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 120 NR. 1147 - 2004.01.13

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de exporteerbaarheid van kraamgeld en adoptiepremie" (nr. 1147)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 106 NR. 906 - 2003.12.17

07 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 097 NR. 907 - 2003.12.10

08 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de afschaffing van de betalingen ten huize van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap" (nr. 907)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 097 NR. 844 - 2003.12.10

07 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het verlenen van toegang aan assistentiehonden" (nr. 844)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 093 NR. 896 - 2003.12.09

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 093 NR. 895 - 2003.12.09

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 093 NR. 852 - 2003.12.09

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de Ronde Tafel over de sociale zekerheid van de zelfstandigen" (nr. 852)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 080 NR. 827 - 2003.12.02

04 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 066 NR. 680 - 2003.11.19

01 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 063 NR. 613 - 2003.11.18

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de mogelijkheid voor chronisch zieken en personen met een handicap om verzekeringen af te sluiten" (nr. 613)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 063 NR. 612 - 2003.11.18

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toegankelijkheid van bankautomaten" (nr. 612)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 052 NR. 583 - 2003.11.12

09 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 054 NR. 476 - 2003.11.12

06 Samengevoegde interpellaties en vraag van - de heer Dirk Claes tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de aangekondigde hervormingen bij de brandweerdiensten" (nr. 69) - mevrouw Greet van Gool aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de hervorming van de vrijwillige brandweer, de civiele bescherming en de medische hulpdiensten" (nr. 476) - de heer Luc Sevenhans tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de aangekondige hervormingen bij de brandweerdiensten" (nr. 92)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 046 NR. 477 - 2003.11.05

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Financiën over "de fiscale behandeling van de vergoedingen betaald aan vrijwillige brandweerlieden" (nr. 477)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 044 NR. 475 - 2003.11.05

02 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen over "de veiligheid van werknemers in de (petro)chemische en petroleumbedrijven" (nr. 475)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 041 NR. 582 - 2003.11.04

03 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de gevolgen van de schade van zomerhitte op de betaling van de sociale bijdragen" (nr. 582)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 032 NR. 372 - 2003.10.21

01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over "de toegankelijkheid van federale websites voor blinden en slechtzienden" (nr. 372)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 027 NR. 327 - 2003.10.21

01 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 026 NR. 297 - 2003.10.21

08 Samengevoegde vragen van

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 025 NR. 396 - 2003.10.20

10 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de veiligheid van het station van Courcelles" (nr. 396)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 024 NR. 395 - 2003.10.20

15 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de geïnterneerden in gevangenissen en de opening van psychiatrische gevangenissen en forensische observatiecentra" (nr. 395)

» lees hier het antwoord


CRIV 51 COM 015 NR. 204 - 2003.10.07

10 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de nieuwe regeling inzake rolstoelen" (nr. 204)

» lees hier het antwoord


Labels en certificaten

Valid XHTML 1.0! Correct CSS!

wegwijzer