In memoriam Ivonne Julliams

Op woensdag 29 augustus is Ivonne Julliams overleden in WZC De Mick, op 88-jarige leeftijd. Ivonne had een rijkgevulde politieke carrière, als schepen van de stad Antwerpen, als senator en als raadslid in het district Antwerpen. Ivonne was ook de stichtster en vooral bezielster van vzw Jeugd en Cultuur op Schoonbroek – Rozemaai, voor velen gekend onder de naam “De Chalet”. Ontelbare activiteiten heeft ze daar georganiseerd en zo het wijkgebeuren gestimuleerd.

Als eerbetoon aan deze sterke dame ligt er in de Chalet een rouwregister. Namens het bestuur en de leden van de vzw: ons oprecht medeleven aan de familie en vrienden.

Vzw jeugd en Cultuur, Leo Baekelandstraat 10, 2030 Antwerpen

Ook in Schoonbroek – Rozemaai wordt campagne gevoerd!

De wijkafdeling Schoonbroek – Rozemaai kiest voluit voor sociale welvaart. En heeft in de aanloop naar de verkiezingen een boekje uitgebracht, met daarin algemene informatie over het stemmen en een voorstelling van verschillende kandidaten: Greet van Gool, Yasmine Kherbache, Monica De Coninck en Kathleen Van Brempt.

Het boekje vindt u hier:

Verkiezingsboekje_schoonbroek-rozemaai

Ontbijtgesprek met Monica De Coninck en Yasmine Kherbache.

Op 25 mei gaan we met z’n allen naar de stembus. Voor zeer belangrijke verkiezingen. De wijkafdeling van sp.a Schoonbroek – Rozemaai nodigt u van harte uit voor een gesprek met Yasmine en Monica. Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Welke oplossingen kiezen we?
Van harte welkom!

Opening handwerktentoonstelling Viva Zij-kant Schoonbroek-Rozemaai

Vandaag mocht ik de handwerktentoonstelling van Viva Zij-kant op Schoonbroek-Rozemaai openen. Een bijzondere opening, want de afdeling viert dit jaar haar 45ste verjaardag. Verschillende leden van die eerste periode waren aanwezig, en zoals steeds was het er erg gezellig.

Zijn socialistische vrouwenbewegingen nog nodig? Voor mij is het antwoord volmondig: ja!

Vooreerst: het socialisme. Aan de basis daarvan ligt solidariteit, en we moeten maar naar de gebeurtenissen van de afgelopen weken kijken om te weten dat die sterk onder druk komt te staan. Onder meer door de steeds weerkerende aanvallen op de index, door de pogingen onze sociale verworvenheden af te bouwen, door de ondermijning van onze sociale zekerheid. Ook in onze geliefde stad Antwerpen komt het wij-gevoel dat de vorige bestuursploeg gerealiseerd heeft, meer en meer onder druk te staan. En dus moeten we ons blijven inzetten om onze sociale bescherming te behouden, moeten we solidair blijven. Socialisme is dus nodig!

Verder: vrouwenbeweging. Het zou verkeerd zijn te denken dat vrouwen gelijke rechten hebben als mannen. Een korte zoektocht op het internet geeft onthutsende cijfers:

  • Vrouwen vormen 50% van de wereld
  • Vrouwen doen 66% van al het werk
  • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
  • Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
  • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
  • Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
  • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw

Koepelvereniging Zij-kant organiseert verschillende acties om tot meer gelijke rechten te komen. Denk maar aan de jaarlijkse Equal Pay Day, die nog steeds in maart doorgaat – pas dan hebben vrouwen evenveel verdiend als mannen. Ook naar aanleiding van de voorbije lokale verkiezingen heeft Zij-kant acties ondernomen om het percentage vrouwen in de lokale besturen te verhogen. Er is een kleine vooruitgang merkbaar, en zeker in Antwerpen doen we het niet slecht. Van de 12 leden van de sp.a fractie in de gemeenteraad zijn er 9 vrouwen; in de provincie levert sp.a de enige vrouwelijke deputé (Inga Verhaert). En met Kathleen Van Brempt hebben we ook een vertegenwoordiger in het Europees parlement, en met Monica De Concink een minister in de federale regering.

Maar we zijn er nog niet. En dus blijven socialistische vrouwenbewegingen, zoals Viva Zij-kant Schoonbroek-Rozemaai broodnodig. Ik wens hen dan ook nog vele strijdvaardige jaren toe!