Verkiezing verdienstelijke G-sporter 2013 van de provincie Antwerpen

Onze provincie besteedt veel aandacht aan sport voor mensen met een handicap (G-sport).Ook zij moeten kwaliteitsvol en duurzaam kunnen sporten.  Ter gelegenheid van de jaarlijkse verkiezing van de “Sportfiguur van de Provincie Antwerpen” op 25 februari 2014 werd dan ook, voor de derde keer, een verdienstelijke G-sporter gekozen. De keuze viel daarbij op Marijke Van Acker. Zij behaalde onder meer een eerste plaats op de 100 en 200 meter sprint tijdens het Belgisch kampioenschap. De andere genomineerden waren Frederik Windey (rugby) en Bart Brands (tafeltennis). Aan alleen van harte proficiat!

Voor meer informatie over G-sport in onze provincie:

Internationale vrouwendag – Ook voor vrouwen met een handicap!

Op 8 maart is het internationale Vrouwendag. Een gelegenheid om stil te staan bij de ongelijkheden en verschillen die er nog altijd bestaan tussen mannen en vrouwen. Vrouwen met een handicap ondervinden als het ware een dubbele discriminatie: een omdat ze vrouw zijn, een omdat ze een handicap hebben.

Zowel vanuit de Europese Commissie als vanuit de Verenigde Naties worden acties ondernomen om de situatie van vrouwen te verbeteren.

Meer lezen:

Nieuwigheden op vlak van pensioenen en beleid voor mensen met een handicap

Op 1 december laatstleden werden de bedragen van een aantal uitkeringen aangepast. Verder zijn er ook heel wat wijzigingen inzake de pensioenen, op vlak van berekening, leeftijd, … meer informatie vindt u in de nieuwsbrieven.

  • Wijzigingen met betrekking tot de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor het rustpensioen (uitgevoerd beleid)
  • Wijzigingen met betrekking tot de gelijkgestelde periodes (aangekondigd beleid)
  • Wijzigingen inzake de regeling voor toegelaten activiteit
  • Minimumpensioenen
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • Het minimumrecht per loopbaanjaar (regeling voor werknemers)
  • Solidariteitsbijdrage
  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • Mobiliteit
  • Fiscale en sociale voordelen

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: Conferentie van verdragsluitende partijen

Gisteren is in New York de vijfde conferentie van landen die het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend hebben, gestart. Thema’s van dit jaar zijn kinderen en vrouwen met een handicap. België neemt opnieuw deel aan deze conferentie en is vertegenwoordigd door een collega van de FOD Sociale Zekerheid en iemand van gelijke kansen Vlaanderen.

België heeft in 2009 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dat is een belangrijk verdrag, dat een ganse ommekeer teweeg brengt in het denken over handicap en vertrekt vanuit een mensenrechtenvisie. “Handistreaming” – de dimensie handicap meenemen in alle domeinen, is het codewoord om te komen tot een daadwerkelijke implementatie van de verschillende bepalingen van het verdrag. Een belangrijk gegeven is ook dat mensen met een handicap en de verenigingen betrokken moeten worden. “Nothing about us without us” is de slogan.

Meer informatie over de Conferentie vindt u op www.un.org/disabilities/.

Warme ontvangst van onze paralympische atleten

De Paralympics zijn achter de rug. Onze Belgische atleten hebben het schitterend gedaan, met 7 medailles en verschillende topplaatsen. Een zoveelste bewijs dat ook mensen met een handicap Sport op topniveau kunnen beoefenen!

Vanavond zijn de Belgische paralympische atleten aangekomen in Brussel-Zuid, na een succesvolle deelname aan de Paralympics. Ook op promotioneel vlak waren de Paralympics in Londen heel geslaagd, met een top aantal bezoekers en verschillende evenementen. Ook op onze eigen televisiezenders was er ruim aandacht voor deze topsporters, een hele vooruitgang. Maar terecht, want de deelnemers hebben knappe prestaties geleverd. Zij zullen zeker nog vele niet actieve mensen met een handicap aan het sporten zetten. En dat is een goede zaak, want sporten bevordert integratie en inclusie van mensen met een handicap.

De uitbouw van G-sport, of sport voor mensen met een handicap, is één van de doelstellingen van het provinciale sportbeleidsplan. De provincie Antwerpen speelt er een voortrekkersrol. Niet voor niets heeft Vlaanderen beslist om het nieuwe G-Sport Steunpunt in onze provincie in te richten! Met de G-sport commissie, een subcommissie van de provinciale sportraad die ik mag voorzitten, proberen we alvast G-sport verder te promoten en uit te bouwen. Met allerhande activiteiten, met uitleenmateriaal, maar ook met ondersteuning van de sportregio’s. Neem maar eens een kijkje opwww.gsport.be, of surf naar de facebookpagina www.facebook.com/gsport.antwerpen.