Nieuwigheden op vlak van pensioenen en beleid voor mensen met een handicap

Op 1 december laatstleden werden de bedragen van een aantal uitkeringen aangepast. Verder zijn er ook heel wat wijzigingen inzake de pensioenen, op vlak van berekening, leeftijd, … meer informatie vindt u in de nieuwsbrieven.

  • Wijzigingen met betrekking tot de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor het rustpensioen (uitgevoerd beleid)
  • Wijzigingen met betrekking tot de gelijkgestelde periodes (aangekondigd beleid)
  • Wijzigingen inzake de regeling voor toegelaten activiteit
  • Minimumpensioenen
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • Het minimumrecht per loopbaanjaar (regeling voor werknemers)
  • Solidariteitsbijdrage
  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • Mobiliteit
  • Fiscale en sociale voordelen