Primavera doet mee aan “Kunst in ’t lang en in ’t breed” op 26 april 2013

De stad Antwerpen organiseert tijdens de periode van 26 april 2013 t.e.m. 5 mei 2013 de week van de Amateurkunsten. Ook Primavera, een tehuis voor mensen met een handicap in Merksem, neemt eraan deel. De gasten en begeleiders gaven het beste van zichzelf en leven nu vol spanning toe naar de openingsavond op vrijdagavond 26 april 2013 om 20 uur in het Cultureel Centrum in de Nieuwdreef. Daar kunnen ze dan fier tonen wat ze hebben gepresteerd. Er zal een korte voorstelling zijn van het project en daarna wordt de tentoonstelling geopend met een receptie. Ook directeur Rik Gorissen doet mee. Hij draagt een muzikaal steentje bij, een kleine aanvullende act als blijk van waardering voor al het grotere werk dat die avond op het podium zal geschieden en vooral voor het werk dat er aan vooraf is gegaan.

De toegang is GRATIS, deuren gaan open om 19.30 uur. Het enige wat u moet doen is contact opnemen met Primavera (telefoon 03 645 78 29 – liefst tussen 9 uur en 15 uur op werkdagen, fax 03 646 80 28 of e-mail rikgorissen@primavera-vzw.be) of met het Cultureel Centrum van Merksem (03 641 62 10) om mee te delen met hoeveel personen u aanwezig zult zijn zodat uw persoonlijke tickets klaar gelegd kunnen worden aan de inkom.

Als lid van de Raad van Bestuur van Primavera doe ik een warme oproep om uw schouders mee onder het project ‘kunst in ’t lang en in ’t breed” te zetten en de mensen van Primavera, hun begeleiders en de medewerkende kunstenaars de avond van hun leven te bezorgen. Zij verdienen het !

Equal Pay Day op 20 maart 2013

Op 20 maart organiseren Zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en het ABVV de Equal Pay Day (EPD), de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen verdienden tijdens het voorbije jaar. Voor de negende keer al. Want vrouwen verdienen in België nog steeds 22% minder dan mannen. Dat is nauwelijks 0,18% beter dan vorig jaar en dus verwaarloosbaar.

Met de EPD vestigen de twee bewegingen de aandacht op deze ongelijkheid en stellen ze concrete acties voor. Dit maal formuleren ze aanbevelingen voor een betere combinatie van arbeid en gezin. Met een leuke clip er bij!

Meer informatie vindt u op:

Internationale vrouwendag – Ook voor vrouwen met een handicap!

Op 8 maart is het internationale Vrouwendag. Een gelegenheid om stil te staan bij de ongelijkheden en verschillen die er nog altijd bestaan tussen mannen en vrouwen. Vrouwen met een handicap ondervinden als het ware een dubbele discriminatie: een omdat ze vrouw zijn, een omdat ze een handicap hebben.

Zowel vanuit de Europese Commissie als vanuit de Verenigde Naties worden acties ondernomen om de situatie van vrouwen te verbeteren.

Meer lezen:

Europese Dag van de Joodse Cultuur

Met sp.a en onze stedelijke kartelpartner CD&V op bezoek in de Joodse synagoge in de Bouwmeestersstraat.

Vandaag een bezoek gebracht aan de Joodse synagoge in de Bouwmeesterstraat. Zeer interessante uitleg gekregen, zowel over de synagoge als over de Joodse cultuur. Het deed me terugdenken aan mijn eerste contacten met de (orthodoxe) Joodse gemeenschap. Dat zal nu ongeveer 10 jaar geleden zijn, toen ik als regeringscommissaris bevoegd was voor vrijwilligers. Ik werd toen gecontacteerd door de vrijwilligersdienst “Hatzole”, die bijstand verleent wanneer er in de Joodse orthodoxe gemeenschap een ongeval gebeurt. Ze zaten met een aantal vragen rond hun statuut en vroegen ondersteuning, waar ik graag aan meegeholpen heb. Want ze leveren mooi werk, dat trouwens ook door de hulpdiensten in Antwerpen erkend wordt. Later werd ik opnieuw gecontacteerd, toen ze een vzw oprichtten om jongeren die geen werk vonden door de crisis in de diamantsector, bij te staan in hun zoektocht naar bijscholing en werk. Ook daar kon ik mijn contacten en ervaring gebruiken om hen te helpen.