Naturefriends Academy in Wenen

Op 22 en 23 februari organiseren de Internationale Natuurvrienden NFI een “Naturefriends Academy” in het Karl Rennerinstituut in Wenen. Opzet is na te denken over de toekomst van de Natuurvriendenbeweging, goede praktijken uit te wisselen, nieuwe ideeën over activiteiten en structuren ontwikkelen.
In Vlaanderen zetten De Natuurvrienden sinds enige tijd in op “Ecocyclo”, fietstochten langs bestaande fietsknooppunten met duurzaamheid als rode draad. Ontspanning en educatie gaan hand in hand. Een knap project, dat zeker als goed voorbeeld kan dienen.

De presentatie die ik in Wenen gaf vindt u hier: NFI Academy Ecocyclo presentatie

Provincie past tarieven voor Modemuseum en Fotomuseum aan

Vanaf maart 2014 zullen de provinciale musea Fotomuseum en Modemuseum nieuwe tarieven hanteren. Deze worden meer afgestemd op de Vlaamse cultuurinstellingen en de Antwerpse stedelijke musea. Belangrijk is ook dat er kortingen verleend zullen worden aan bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, mensen die een omniostatuut hebben en mensen die een vrijetijdspas hebben (zoals bijv. de A-kaart van de stad Antwerpen). Mensen die personen met een handicap begeleiden, zullen gratis toegang krijgen. Daarmee komt de provincie tegemoet aan een vraag van mezelf en andere provincieraadsleden om een speciale regeling uit te werken voor mensen die iemand met een handicap begeleiden. Een echte “begeleiderspas” zoals deze in andere provincies bestaat is het nog niet, maar alvast een stap in de goede richting!

Provincie Antwerpen schenkt Daisyspelers en wisselcollecties grootletter- en luisterboeken aan bibliotheken

Mensen met een leesbeperking kunnen via Daisyspelers en Daisy luisterboeken toch boeken “lezen”. Het bibliotheekcentrum van de provincie Antwerpen startte enkele jaren geleden een project rond wisselcollecties grootletter- en luisterboeken. Daardoor konden lokale bibliotheken hun dienstverlening aan mensen met een leesbeperking verbeteren en het aanbod aan boeken vergroten. De provincie leverde ook 223 Daisy toestellen. Het project is nu afgesloten maar de provincie schenkt zowel de toestellen als de wisselcollecties aan de samenwerkende bibliotheken.

Meer informatie over de luisterbibliotheek en het Daisy systeem vindt u hier:

Werelddag Dementie

Op 14 september was het Werelddag Dementie”. Daarmee wil men aandacht vragen voor deze bijzondere problematiek.

Terecht, wan het is een heel ingrijpende ziekte, ook voor de familie. In onze provincie leven 30.000 mensen met dementie, 70 % daarvan woont thuis. Reden te over dus om daaraan aandacht te besteden. De provincie heeft twee brochures gelanceerd: “Dementie, je staat er niet alleen voor” en “Inspiratiegids Dementie”. Beiden zijn te verkrijgen op de website van de provincie: www.provant.be/dementie

Je kunt ook de engagementsverklaring ondertekenen “Vergeet dementie, onthou mens” op www.onthoumens.be

Herdenking Eerste Wereldoorlog

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Overal in Vlaanderen en België zal deze gebeurtenis herdacht worden. Terecht, want we mogen de gruwelen van deze oorlog nooit vergeten. En moeten de slachtoffers blijven herdenken. En blijven oproepen tot vrede.

Ook het Vredescentrum en de provincie Antwerpen besteden ruime aandacht aan deze herdenking. Meer informatie vindt u op de websites