Recht op verhoogde tegemoetkoming? Denk dan aan uw A-kaart!

De A-kaart van de stad Antwerpen is een spaar- en voordeelkaart waarmee men punten kan sparen en zo kortingen krijgt op museumbezoek en in culturele centra, op zwembeurten, in bibliotheken, … Wie verhoogde tegemoetkoming heeft (dit is een specifiek statuut in de gezondheidszorg voor mensen met een laag inkomen, waardoor zij bijv. minder remgeld moeten betalen), kan dit statuut laten koppelen aan zijn A-kaart en kan zo extra voordelige tarieven krijgen en in sommige gevallen zelfs kosteloos bepaalde voordelen genieten.

Geruime tijd al dringt gemeenteraadslid Greet van Gool er bij bevoegde schepen Philip Heylen op aan om die koppeling automatisch te laten gebeuren. Terecht, zo is recent gebleken. Want van de 129.000 mensen die in Antwerpen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, zijn er maar 12.500 die dit statuut aan hun A-kaart gekoppeld hebben. Een spijtige zaak want kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Begin dit jaar kwam er goed nieuws: de stad Antwerpen en de vijf grote ziekenfondsen gaan immers samenwerken om de A-kaart (en de voordelen die eraan gekoppeld zijn) actiever te promoten.

Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, kunnen dit statuur heel eenvoudig laten koppelen aan hun A-kaart. Ze moeten daarvoor enkel langsgaan bij een stedelijke A-kaartlocatie (cultuurcentra, musea, bibliotheken, zwembaden, …) met een geldig kleefbriefje van hun mutualiteit en met hun A-kaart of identiteitskaart. Vanaf dat moment kunnen ze alle culturele- en vrijetijdsvoordelen krijgen die de stad en de A-kaartpartners aanbieden.

Links

3 december 2015 – Internationale dag voor personen met een handicap.

Sinds 1992 is 3 december de “Internationale Dag van personen met een handicap”. Daarmee wil men bewustwording promoten en steun vragen voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving. Dit jaar is het thema “Inclusie telt”. Daarmee wil men de ongelijkheid verminderen en belemmeringen voor de gelijke participatie van personen met een handicap in de samenleving wegwerken.

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor:

  • Het inclusief en toegankelijk maken van steden, voor iedereen.
  • Het verbeteren van gegevens en statistieken m.b.t. handicap
  • Betrekken van mensen met een onzichtbare handicap

Meer informatie op de website van de Verenigde Naties (in het Engels)

Internationale dag voor personen met een handicap
Internationale dag voor personen met een handicap

2 december 2015 – Op weg naar Europese regels rond toegankelijkheid

Goed nieuws voor al wie minder mobiel is of een handicap heeft. De Europese Commissie heeft immers een voorstel ingediend voor een Europese toegankelijkheidswet, waarin voor een aantal belangrijke producten en diensten (zoals geldautomaten en bancaire diensten,PC’s, telefoons en tv-apparatuur, telefonie en audiovisuele diensten, vervoer, e-books en e-commerce) gemeenschappelijke normen zullen worden vastgelegd die mensen met een handicap in de hele Europese Unie in staat zullen stellen volledig aan de samenleving deel te nemen.

Het voorstel voor een richtlijn voert gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten in, die ook van toepassing zullen zijn in het kader van de EU-regels voor overheidsopdrachten en bij de inzet van EU-fondsen.

Dit is een belangrijke stap voor een inclusievere samenleving in heel de Europese Unie.

Voor meer informatie (in het Engels):
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=2400&furtherNews=yes

 

Handicap

23 juni – Internationale dag van de openbare diensten

De Verenigde Naties roepen 23 juni uit tot internationale dag voor de openbare diensten. Terecht. Want openbare diensten zijn onontbeerlijk voor de samenleving. Ze waken over het algemeen belang en hun dienstverlening is er voor iedereen. Ze organiseren diensten die voor iedereen onmisbaar zijn, zoals onderwijs, mobiliteit, gezondheidszorgen, kinderopvang, publieke nutsvoorzieningen (toegang tot water, communicatie en elektriciteit) en veiligheid. Openbare diensten zijn dus onmisbaar en uniek.

Voor het gezamenlijk pamflet van de drie vakbonden:
Pamflet Openbare diensten

Provincieraad keurt reglement goed voor uitleen van kunstcollectie

Onze provincie heeft een mooie kunstcollectie, met klinkende namen als Fred Bervoets, Jef Geys of Pol Mara, en met werk van recentere datum van onder meer Jan Fabre, Cindy Wright, Anne-Mie Van Kerckhoven en David Claerbout. Deze werken werden tot nu vooral tentoongesteld in het (inmiddels afgebroken) provinciehuis. Met het reglement dat de provincieraad op 22 mei 2014 goedkeurde, zal een deel van de verzameling in bruikleen gegeven kunnen worden aan gemeentebesturen en musea in de provincie Antwerpen. Zo wordt de collectie meer toegankelijk voor het grote publiek.

Provincie Antwerpen wil met G-sportfonds mensen met een handicap aan het sporten zetten

g-sportfonds_mail

Onze provincie zet al lang in op G-sport. Ondersteuning van G–sportclubs, G-sportdagen, een speciale commissie G-sport als onderdeel van de provinciale sportraad, … Recent lanceerde de provincie een G-sportfonds. Opzet daarvan is om tegen 2020 20% van de personen met een handicap in de provincie Antwerpen duurzaam aan het sporten te krijgen. Om er zo voor te zorgen dat huidige én nieuwe G-sporters een duurzame sporttoekomst hebben in een sportclub waar ze meer dan ooit welkom zijn en G-sport zo breed mogelijk bekend en toegankelijk te maken.
Om dit te bereiken worden verschillende acties ondernomen. Zo zijn er de G-sport ambassadeurs, allemaal personen die G-sport een warm hart toedragen. Sporters en oud sporters maar ook politici (gouverneur, ganse deputatie en provincieraad), bedrijfsleiders en bekende Vlamingen. Daarnaast zoekt de provincie ook 10.000 G-sportfans om zo iedereen die G-sport een warm hart toedraagt, te verenigen.

Op 20 mei staat de teller op iets meer dan 2.000. We zijn er dus nog niet. Word ook G-sportfan en registreer je op www.gsportfonds.be. Zo blijf je op de hoogte van het G-sportfonds, de activiteiten en waar je als G-sportfan het verschil kunt maken.

Meer info over het G-sportfonds: http://www.gsportfonds.be/
Meer info over het G-sportbeleid van de provincie: http://www.gsport.be/
De Facebook pagina: https://www.facebook.com/gsport.antwerpen