Verkiezingen op 25 mei 2014

Op 25 mei 2014 trekken we met z’n allen naar de stembus, voor wat “de moeder aller verkiezingen” wordt genoemd. Misschien wel terecht, want er staat veel op het spel. Welke richting zal onze maatschappij uitgaan, in Vlaanderen, in België, in Europa?

De voorbije jaren waren niet gemakkelijk. We dragen nog steeds de gevolgen van de economische en financiële crisis. Maar het mag gezegd worden: de federale regering onder leiding van Elio Di Rupo heeft onder zeer moeilijke omstandigheden goed werd geleverd. In vergelijking met andere Europese landen is onze sociale bescherming overeind gebleven. Er is, eindelijk, een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden. En ook de koppeling van onze lonen en uitkeringen aan de levensverwachting (“den index”) is behouden gebleven. Toegegeven, er zijn ingrepen gebeurd die ons pijn doen, zoals de verhoging van de leeftijd om vervroegd met pensioen te gaan en de ingrepen in de werkloosheidsregeling. Tegelijkertijd is er, met succes, strijd geleverd tegen de sociale en fiscale fraude. Want een belangrijke voorwaarde voor solidariteit is dat deze correct en rechtvaardig is en ten goede komt aan mensen die er echt nood aan hebben.

We hebben dus stand gehouden, maar het werk is niet gedaan; integendeel. Er is nog steeds veel armoede, veel werkloosheid. Veel ongelijkheid. Veel onzekerheid ook. De uitslag van de verkiezingen zal bepalend zijn voor de manier waarop al die uitdagingen aangepakt zullen worden. Voor mij is het duidelijk: ik kies resoluut voor welvaart voor iedereen en een maatschappij die er niet alleen is voor de happy few maar voor iedereen. Voor welvaart die niet opgebouwd is door hem van anderen af te pakken maar die duurzaam is. Voor welvaart waar we samen aan werken, waar we samen onze verantwoordelijkheid voor nemen. Want een Vlaanderen, België, Europa dat niet bouwt aan vooruitgang voor iedereen, is een Vlaanderen, België, Europa dat geen toekomst heeft.

Laat ons dus samen kiezen voor een project waar iedereen inspanningen zal moeten doen maar ook de kans zal krijgen die te leveren. Een project van samenwerken in plaats van uitsluiten. Een project van investeren in plaats van afschrijven.

Dat project vind ik terug bij sp.a. Daarom sta ik opnieuw op de lijst. Om dit project en de kandidaten voluit te steunen. U vindt me op plaats 12 bij de opvolgers voor de Kamer. Geen rechtstreeks verkiesbare plaats, meer met een goede score kan ik klimmen en wie weet kom ik zo in de komende vijf jaar als opvolger toch nog in het parlement terecht.

Greet van Gool

Zondag is het aan u!

Beste vrienden

Zondag is een belangrijke dag. Dan beslissen we wie de komende zes jaar onze stad, onze districten, onze provincie zal besturen. Dankzij sp.a is er op al die niveaus veel in beweging gezet en zijn er veel goede zaken gerealiseerd. Wij willen verder op die ingeslagen weg. Want waarom veranderen wat goed loopt? Wel moeten we verder investeren en verbeteren. Daar zijn we klaar voor. We hebben sterke lijsten, met ervaren kandidaten en met nieuwkomers, die enthousiast het project van sp.a steunen.

Daarom wil ik u vragen: stem op 14 oktober op lijst 4, stem op sp.a, stem op onze kandidaten. Vergeet niet dat u meerdere voorkeursstemmen kunt uitbrengen in eenzelfde lijst. Zo geeft u een duidelijk signaal, zo kunnen we samen verder.

Aan alle kandidaten: veel succes!

Opmerkelijk artikel van Charles Van der Vinck

In een artikel van Charles Van der Vinck dat verscheen in “Vakbond in Beweging”, een magazine van het ABVV, waarschuwde deze terecht voor het gevaar dat schuilgaat achter de NV-A slogan “De kracht van verandering”.

Het klink zo verleidelijk, wie wil er geen verandering in deze onzekere tijd van recessie, in een wereld die zo snel evolueert dat we het amper nog kunnen volgen? Iedereen is wel ontevreden over iets. En als NV-A dan spreekt over verandering, ja, dan lijkt het alsof Bart De Wever de oplossing biedt voor alle problemen, de kiezer kan er de invulling van zijn eigen wensen in fantaseren. Het impliceert meteen dat het huidige bestuur door onwil of onkunde rechtstreeks schuld treft aan alle ellende. Voeg het woord kracht er aan toe en dan is het wel duidelijk dat hij die stal nu eens eindelijk echt gaat uitmesten.

Maar hoe zit het concreet? Wat zal hij veranderen, hoe zal hij dat doen en waar zal hij de middelen ervoor halen? Zal hij onze sociale voorzieningen afbouwen? Of bezuinigen op personeel in de dienstensector? Of nog, culturele en sociale verenigingen niet langer subsidiëren?

Zoals Charles ook zegt, wordt er heel sterk gefocust op één persoon. Het wordt dus een personencultus, wat zeer gevaarlijk is. Bovendien is verre van zeker wat de ambities van Bart De wever zijn. Hij zaait zelf twijfel over hoe lang hij burgemeester zal blijven, zijn ultieme droom is minister-president van Vlaanderen worden.

Neen, de verkiezingen van 14 oktober gaan over lokale belangen. De uitslag van die verkiezingen zal bepalen hoe ons district, onze stad, onze provincie er de komende zes jaar uit zullen zien, welk beleid er gevoerd zal worden. De ploeg met sp.a heeft de voorbije zes jaar heel goed werk geleverd, veel in beweging en verandering gezet. Niet in woorden maar in daden.

Zo hoort het ook.