Ook na de verkiezingen gaat sp.a voluit voor sociale welvaart voor iedereen!

De campagne is gevoerd, de stemmen zijn geteld. De uitslag was alvast geen afstraffing voor het gevoerde regeringsbeleid, integendeel. In Antwerpen slaagt sp.a erin de drie zetels in het federale parlement te behouden, in het Vlaams parlement verliezen we jammer genoeg 1 zetel. Verschillende kandidaten hebben mooie persoonlijke scores behaald, zelf ben ik ook tevreden met mijn 2.487 voorkeurstemmen, waardoor ik op de vierde plaats bij de opvolgers kom. Aan allen die hieraan meegewerkt hebben, een hartelijk woord van dank!

Het is nu afwachten welke partijen deel zullen uitmaken van de Vlaamse en federale regering. Een ding is alvast zeker: sp.a blijft voluit gaan voor sociale welvaart en vooruitgang voor iedereen en wil graag meewerken om dit te realiseren.

Ook vanuit de provincieraad komt men op voor sociale welvaart voor iedereen!

Greet van GoolInga Verhaert en Rik Röttger zitten samen voor sp.a in de provincieraad.
Inga is gedeputeerde bij de Provincie Antwerpen. Als initiatiefneemster van de succesvolle groepsaankopen Groene stroom slaagde ze erin de energiemarkt mee in gang te zetten. Haar bevoegdheden als gedeputeerde zijn: energie, onderwijs, jeugd, communicatie en ICT. In thuisbasis Kalmthout is Inga voorzitter van de lokale sp.a afdeling.  Greet: “Ik ken Inga al vele jaren, we zaten samen in het federaal parlement. Inga  heeft een groot hart voor het Noorden van Antwerpen. Ze is ook nationaal voorzitter van zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging. Opkomen voor gelijke rechten, sociale accenten leggen, dat zijn haar kenmerken”.
Rik is 37 jaar en historicus van opleiding (Vrije Universiteit Brussel). Hij werkte als onderzoeker aan de VUB en als hoofdconservator van de Mechelse musea. Op jonge leeftijd werd hij Booms gemeenteraadslid en provincieraadslid. Vandaag is Rik als provinciaal gedeputeerde bevoegd voor Noord-Zuid en Water- en Milieubeleid. Greet: “Ook Rik ken ik al lang. Hij is een fervent voorvechter van goed werkende overheden, ten dienste van de burger. Want overheden moeten elkaar niet voor de voeten lopen. De beste manier om sociale welvaart te creëren, is dat Europa, België en Vlaanderen nauw samenwerken met provincies en gemeenten. Zo garanderen we op het laagste niveau dienstverlening van de hoogste kwaliteit en bereiken we met de juiste oplossingen de juiste mensen.
Greet is sinds december 2012 provincieraadslid. Ze zit in de commissies Welzijn, Jeugd en Onderwijs, en Cultuur. Inga en RikZoals we van Greet gewoon zijn, neemt ze haar mandaat serieus op. En probeert ze in vele dossiers sociale accenten te leggen. Een echte aanwinst voor onze provincieraad!”.
De kennis en inzet van de lokale verkozenen van sp.a zijn de beste garantie dat op tastbare wijze aan sociale welvaart wordt gewerkt. Op alle niveaus. Maar altijd dicht bij u. Steun dus ook de kandidaten uit de provincieraad. Inga en Rik duwen op 25 mei de federale kamerlijst. Greet duwt samen met Patrick Marnef de federale kamerlijst bij de opvolgers.

Solidair met Joppe Van Meervelde

Het zal je maar overkomen, ziek worden in volle campagne. Jammer genoeg is dat wat gebeurd is met Joppe Van Meervelde. Gelukkig ziet het er goed uit. Zoals hij zelf zegt “Onkruid vergaat niet en rood onkruid zeker niet”. Zelfs vanuit het ziekenhuis blijft hij strijdvaardig. En blijft hij het programma van sp.a steunen. Want “Kiezen voor sociale welvaart is kiezen voor de toekomst. De sociale zekerheid is van de mensen in dit land, daar mag de politiek niet aan raken. Sociale welvaart is zorgen voor iedereen, zeker als iemand het even wat minder heeft. Dat is solidariteit!”.

Joppe kan nu even geen campagne voeren, daarom doen wij het. Ook dat is solidariteit!

Kies voor sociale welvaart in Vlaanderen, België, Europa!

Onze stad is goed vertegenwoordigd op de verkiezingslijsten. Terecht, want ze telt vele sterke dames.

Kathleen Van Brempt trekt de Europese lijst. Kathleen is al lange tijd politiek actief, en heeft heel wat ervaring. Ze was Vlaams en federaal minister, maar haar hart ligt bij Europa. Omdat ze weet hoe belangrijk Europa is. Maar dan wel een sociaal Europa. Een Europa dat niet in cijfers denkt maar in mensen. Die mensen zijn gebaat bij een eerlijke regelgeving, die verhindert dat er rotzooi in ons eten terecht komt, dat er giftige chemicaliën in het speelgoed van onze kinderen zitten, dat we de oceaan leeg vissen of er ons afval ongelimiteerd in dumpen, dat het fijn stof in de lucht beperkt. Het Europese beleid moet dus vooral de mensen weer centraal stellen.

Monica De Coninck trekt de federale kamerlijst. Ook zij is al jaren politiek actief. Eerst lokaal, als OCMW- voorzitter en schepen van sociale zaken in Antwerpen. Waar ze een echt sociaal beleid voerde. Dat mensen voor hun verantwoordelijkheid stelde maar mensen ook kansen gaf. Daarna als minister van werk. Daar heeft ze titanenwerk verricht, door onder meer, na zovele jaren, het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden er door te krijgen. Ze kent als geen ander de waarde van werk. Omdat het voor een inkomen zorgt maar ook een gevoel van eigenwaarde geeft, van trots en zelfstandigheid. En mensen vooruit kan stuwen.

Yasmine Kherbache is een nieuwkomer in de actieve politiek, maar is achter de schermen al jaren bezig met politiek. Op verschillende kabinetten, tot zelfs bij premier Di Rupo, waar ze kabinetschef is. Waar ze in alle stilte mee aan de touwtjes trekt, dossiers voorbereidt, ervoor zorgt dat correcte beslissingen genomen worden. Sinds 2013 is ze fractieleidster in de gemeenteraad. Geen tafelspringer, maar als Yasmine spreekt wordt er geluisterd. Ze dwingt respect af. Ze staat met haar twee voeten op de grond, tussen de mensen. Zij staat derde op de Vlaamse lijst.

Greet van Gool heeft ook al een lange politieke carrière achter de rug. Een beetje de omgekeerde wereld. Eerst met een uitvoerend nationaal mandaat, als regeringscommissaris voor sociale zekerheid. Daar zorgde ze er onder meer voor dat mensen geen pensioenaanvraag moeten indienen. Het Kafkaplan is haar uitvinding. Later in het federale parlement, waar ze aan de basis lag van de wettelijke regeling voor vrijwilligers. En nu in de lokale politiek, in de gemeenteraad en de provincieraad. Ze is een fervent aanhangster en verdedigster van onze sociale zekerheid. “Sterk in sociale rechtvaardigheid” is haar motto. Greet neemt geen prominente plaats in bij deze verkiezingen, maar duwt de opvolgers bij de kamer. Zo kan ze sp.a en de kandidaten steunen. En wie weet, met een goede score kan ze klimmen en komt ze misschien in de komende vijf jaar toch nog via opvolging in het parlement terecht.

Stem op 25 mei sp.a, voor sociale welvaart in Vlaanderen, België, Europa!

Samenwerken over gemeentegrenzen heen!

Samen campagne voeren, zo hoort het. Want zo versterken we elkaar. Over gans de provincie Antwerpen. Want sociaal beleid en sociale welvaart stoppen niet aan de grenzen van onze stad of gemeente.

Daarom deze folder. Met verschillende kandidaten: Monica De Coninck, Yasmine Kherbache, Kathleen Van Brempt, Inga Verhaert, Maya Detiège, Kim Dorikens, Ronny Kruyniers, Elke Van Espen, Laura Van Heukelom, Zander Vliegen, Gert Herman en Greet van Gool. Man, vrouw, jong, wat ouder, ervaren politici en nieuwkomers. Maar allemaal met één doel voor ogen: strijden voor het behoud en het versterken van onze sociale welvaart. In Vlaanderen, België, Europa.

Klik op de foto om de folder te bekijken:

a5-4luik-ekeren-noord.voorblad

Twee ambtenaren van de FOD Sociale Zekerheid voeren samen campagne

Greet van Gool en Jan Bertels, twee kandidaten die niet alleen bij de FOD Sociale zekerheid werken maar ook voor onze sociale zekerheid.

Greet begon haar loopbaan bij het Rijksinstituut voor Sociale verzekeringen voor Zelfstandigen, waar ze expertise opbouwde rond het sociaal statuut van zelfstandigen en vooral de pensioenen. Door die expertise kon ze in september 1999 aan de slag op het kabinet van Frank Vandenbroucke. Zo begon de bal te rollen en startte ze haar politieke carrière. Eerst als Regeringscommissaris voor sociale zekerheid, daarna in het federale parlement. Die federale expertise zette ze ook in op lokaal vlak. Sinds 2007 is ze gemeenteraadslid in Antwerpen, en sinds 2013 ook provincieraadslid. Professioneel zette ze in 2011 de overstap naar de FOD Sociale Zekerheid, waar ze vooral het Europese sociale beleid opvolgt en de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van personen met een handicap. Jan: “Ik ken Greet al vele jaren, van haar werk op kabinetten, van haar politieke activiteiten, en sinds enkele jaren ook als collega bij de FOD Sociale zekerheid. Ze heeft een grote dossierkennis, en een enorme inzet. Heel sociaal bewogen ook. Ze luistert naar wat mensen bezig houdt en probeert dan een oplossing te zoeken voor hun problemen. Sterk in sociale rechtvaardigheid is terecht haar leuze!”

Jan is al verschillende jaren directeur-generaal Sociaal Beleid op de FOD Sociale Zekerheid. Als expert sociale zekerheid heeft hij mee vorm gegeven aan onze welvaartsstaat. Sociale welvaart voor iedereen is voor hem geen loos begrip. Dankzij deze sociale voorzieningen heeft hij als gewoon arbeiderskind kunnen studeren en een mooie professionele carrière kunnen maken. Hij wil nu ook publiekelijk iets terugdoen voor onze maatschappij en ons sociaal model verdedigen en in ere houden. Greet: “Als schepen in Herentals toont Jan al jaren dat hij inhoudelijk sterk is, maar ook sociaal. Sterk en sociaal is dan ook zijn leuze. De verdere uitbouw en modernisering van onze welvaartsstaat liggen bij hem in goede handen. Jan is een netwerker en samenwerker bij uitstek. Samen kunnen we meer dan alleen! Hij wil zich inzetten voor dit samenwerkingsmodel: geen wij tegen zij-verhaal, maar wel allemaal samen vooruit. Samenwerken maakt het verschil!”

jan-bertels-en-greet-van-gool-1