De kaarten zijn geschud

De kaarten zijn geschud, de uitslag is gekend. Jammer genoeg haalt sp.a niet de verhoopte uitslag en zijn de progressieven niet aan zet.

Zoals Jinnih Beels zei: de verkiezingen kwamen te vroeg. We hebben een lange weg afgelegd maar we hebben nog een lange weg te gaan en die weg loopt steil bergop. Reden te over dus om ons hoofd niet te laten zakken maar onze schouders te rechten en er verder volop tegenaan te gaan. Want we hebben een fantastische ploeg, waardevolle ideeën en plannen en veel veerkracht.

Zelf raakte ik niet meer verkozen. Het is met spijt in het hart dat ik eind 2018 afscheid neem van de gemeenteraad en de provincieraad. Een zeer welgemeend woord van dank aan die vele mensen die me gesteund hebben en voor me gestemd hebben. Wees ervan overtuigd dat ik me ook zonder mandaat verder zal inzetten voor een sociale samenleving waarin iedereen kansen krijgt.

Hoe moeten we stemmen?

Wie in Antwerpen woont, stemt elektronisch en voor drie lijsten:

 • eerst voor de stad
 • daarna voor het district waarin men woont
 • tot slot voor de provincie (kiesarrondissement Antwerpen, Mechelen of Turnhout).

Lijststemmen of voorkeurstemmen, hoe werkt dit?

Men heeft 3 mogelijkheden om te stemmen:

 • Een lijststem uitbrengen – dan gaat men akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
 • Eén of meer voorkeurstemmen uitbrengen – men kan voor meerdere kandidaten stemmen, dit geldt als een volledige stem voor elk van die kandidaten en als één stem voor de partij.
 • Een lijststem en een voorkeurstem – maar dan gelden alleen de voorkeurstemmen.

Wat als men zich vergist heeft?

Als men op het papieren bewijsstuk ziet dat men niet op de juiste lijst of de juiste kandidaat gestemd heeft, kan men dit rechtzetten. Men gaat dan met het papieren bewijsstuk en de chipkaart naar de voorzitter van het stembureau, zegt dat men zich vergist heeft en dat men opnieuw wil stemmen.

Elektronisch stemmen doet men zo:

In de provincie Antwerpen stemt men nog met de vorige generatie stemcomputers, d.w.z. degene die ook in 2012 gebruikt werden.

 • steek de witte kaart in de richting van de pijl tot aan de streep in de stemcomputer
 • volg de instructies op het scherm
 • breng uw stem uit (sp.a heeft lijst nummer 1)
 • bevestig uw stem
 • neem uw witte chipkaart terug
 • neem uw stembiljet (papierstrook)
 • controleer uw stembiljet
 • vouw het stembiljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen
 • verlaat het stemhokje met de kaart en het stembiljet
 • geef de witte chipkaart terug aan een lid van het stembureau
 • ga naar de stembus, vouw het stembiljet open en scan uw stembiljet (QR-code)
 • vouw het stembiljet opnieuw dicht en steek het in de stembus.

Meer info?

 • Video “Hoe digitaal stemmen?”:

 • flyer (pdf): “Hoe digitaal stemmen?”:

Oefenen?

Wie moeite heeft met stemmen via een stemcomputer, kan tot en met vrijdag 28 september 2018 op verschillende locaties in Antwerpen terecht om te oefenen, telkens van 9u tot 17u, zonder afspraak.

 • District Merksem

  Dienstencentrum ’t Dokske
  Minister Schollaertstraat 24
  2170 Merksem

 • District Ekeren

  Dienstencentrum Hagelkruis
  Klein Hagelkruis 83
  2180 Ekeren

 • District Antwerpen:

  Dienstencentrum Linkeroever
  Louis Paul Boonstraat 22
  2050 Antwerpen

  Dienstencentrum Hof Ter Beke
  Balansstraat 23/A
  2018 Antwerpen

  Dienstencentrum Olijftak
  Hollandstraat 21/27
  2060 Antwerpen

 • District Berendrecht

  Dienstencentrum De Molengeest
  Frederik-Hendrikstraat 53
  2040 Berendrecht

 • District Berchem

  Dienstencentrum De Meere
  Corneel van Reethstraat 10
  2600 Berchem

 • District Borgerhout

  Dienstencentrum De Fontein
  Fonteinstraat 31
  2140 Borgerhout

 • District Deurne

  Dienstencentrum Bosuil
  Bosuil 160
  2100 Deurne

  Dienstencentrum Arena
  Gabriël Vervoortstraat 2
  2100 Deurne

 • District Hoboken

  Dienstencentrum Portugesehof
  Portugesestraat 1
  2660 Hoboken

 • District Wilrijk

  Dienstencentrum Valaar
  Dichtersstraat 115
  2610 Wilrijk

Ook op volgende adressen kan men terecht om te oefenen

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 8u30- 16u

Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 9u-16u30

Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
Maandag tot donderdag: 9u-17uur
Vrijdag: 9u-13u

Er zit meer voor u in de provincie

Bij lokale verkiezingen denken we vaak alleen aan ons eigen district of onze eigen stad. Maar ook de provincie is belangrijk. Een goed draaiende provincie is van groot belang voor een lokaal bestuur. Ze werkt op grotere schaal en kan daardoor nieuwe projecten uitwerken, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en schaalvoordelen laten ontstaan. Een goed voorbeeld zijn de provinciale groepsaankopen, een initiatief van Inga Verhaert. Door de samenaankoop van groene stroom en gas kregen meer dan 80.000 Antwerpse gezinnen een lagere energiefactuur.

Met Inga Verhaert en Rik Röttger had sp.a twee sterkhouders in de provincie, die heel wat hebben kunnen verwezenlijken. Ook na de staatshervorming heeft de provincie nog een belangrijke rol te spelen en sp.a wil daar voluit aan mee werken. Een greep uit het programma:

 • De provincie Antwerpen doet waar ze goed in is
 • Meer diploma’s
 • Kansen voor allen op de arbeidsmarkt
 • Kiezen voor een gezond miliee
 • Kiezen voor een gezond klimaat
 • Kiezen om samen duurzame producten aan te kopen
 • Kiezen voor een gezond landschap
 • Kiezen voor sterke steden en een levendig platteland
 • Onroerend erfgoed koesteren
 • Werk maken van een belevingsvol en sociaal toerismebeleid

Reden te over dus om ook voor de provincie te kiezen voor sp.a. Onze kandidaten willen het beleid verder zetten en verder uitbouwen: goede ideeën omzetten in concrete projecten die ten goede komen van gewone mensen.

10-Puntenprogramma sp.a provincie Antwerpen

Kandidatenlijst sp.a

 Voornaam Naam Plaats Gender
 Inga Verhaert 1 v
 Rik Röttger 2 m
 Fauzaya Talhaoui 3 v
 Frank Geudens 4 m
 Greet Van Gool 5 v
 Peter Raats 6 m
 Stefanie Van den Eede 7 v
 Andy Janssens 8 m
 Victoria Vandermeeren 9 v
 Hicham El M’zairh 10 m
 Ingrid Meulders 11 v
 Evie Beniest 12 v
 Richard Amaoko 13 m
 Johan Peeters 14 m
 Nouredine El Kaoukitibi 15 m
 Gitta Vanpeborgh 16 v
 Hilde Bertels 17 v
 Willy Hameau 18 m
 Alain Verschoren 19 m
 Monica De Coninck 20 v

Aftrap van de campagne

Op 1 september 2018 gaf sp.a Antwerpen het startschot voor de campagne voor de gemeente- en districtsraadverkiezingen in Antwerpen. Onder een stralende zon, op een prachtig locatie in het Groen Kwartier. En met veel volk, allemaal enthousiaste mensen die er voluit voor willen gaan.

Omdat ze willen dat onze stad weer vooruit gaat, omdat ze er rotsvast in geloven dat sp.a daartoe de motor kan zijn.

Met het programma dat sp.a ontwikkeld heeft, moet dat ook lukken. Het vertrekt vanuit de “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen” van de Verenigde Naties en is opgebouwd rond 5 P’s:

 • Prosperity of Welvaart
 • People of Mensen
 • Planet of Planeet
 • Peace of Vrede
 • Partnership of Partnerschap

De komende weken trekken we met dit programma de straat op en de wijken in. Om te laten zien wat onze plannen zijn voor Antwerpen. Hoe we van onze stad weer een bruisende wereldstad kunnen maken waar we trots op kunnen zijn.

Opnieuw Vooruit. Vooruit in ’t stad. Vooruit in ’t leven

“Opnieuw Vooruit”, met deze slogan trekt sp.a in Antwerpen naar de kiezer. Want vooruitgaan in het leven willen we allemaal. De socialistische beweging heeft er altijd naar gestreefd om iedereen die kans te geven. Een behoorlijk inkomen, kwaliteitsvolle en betaalbare zorgen voor iedereen, onderwijs van uitstekende kwaliteit, gezonde en betaalbare woningen, kortom een beter bestaan. Daarvoor hebben wij socialisten altijd gestreden en daarbij hebben wij uitstekende resultaten geboekt.

De ploeg die Antwerpen de voorbije zes jaar bestuurde, heeft daar evenwel verandering in gebracht. De sociale voorzieningen en de dienstverlening in onze stad werden afgebouwd, verenigingen worden niet langer gesubsidieerd en zelfs tegen elkaar uitgespeeld, er wordt bezuinigd op personeel, de zorg wordt gecommercialiseerd, mensen worden tegen elkaar opgezet, … De “kracht van verandering”? Ja, maar dan wel een neerwaartse kracht.

Hoog tijd dus om daar opnieuw verandering in te brengen. Om weer stappen vooruit te zetten. Want Antwerpen blijft een fantastische stad om in te wonen, te werken, te leven. En de Antwerpenaren verdienen het om bestuurd te worden door een ploeg die vooruit kijkt, die creatief is, die voorop loopt en andere steden tot voorbeeld strekt. Zo kan Antwerpen opnieuw een “stad van iedereen” worden, waar mensen vertrouwen hebben, in elkaar en in de toekomst, waar iedereen zich thuis voelt, waar verantwoordelijkheid gedeeld wordt en waar gebouwd wordt aan de toekomst.

“Opnieuw vooruit” dus, niet alleen in woorden, ook in daden. Dat is waar sp.a voor staat, dat is waar ik aan wil meewerken. Graag samen met u!

Ook na de verkiezingen gaat sp.a voluit voor sociale welvaart voor iedereen!

De campagne is gevoerd, de stemmen zijn geteld. De uitslag was alvast geen afstraffing voor het gevoerde regeringsbeleid, integendeel. In Antwerpen slaagt sp.a erin de drie zetels in het federale parlement te behouden, in het Vlaams parlement verliezen we jammer genoeg 1 zetel. Verschillende kandidaten hebben mooie persoonlijke scores behaald, zelf ben ik ook tevreden met mijn 2.487 voorkeurstemmen, waardoor ik op de vierde plaats bij de opvolgers kom. Aan allen die hieraan meegewerkt hebben, een hartelijk woord van dank!

Het is nu afwachten welke partijen deel zullen uitmaken van de Vlaamse en federale regering. Een ding is alvast zeker: sp.a blijft voluit gaan voor sociale welvaart en vooruitgang voor iedereen en wil graag meewerken om dit te realiseren.