De kaarten zijn geschud

De kaarten zijn geschud, de uitslag is gekend. Jammer genoeg haalt sp.a niet de verhoopte uitslag en zijn de progressieven niet aan zet.

Zoals Jinnih Beels zei: de verkiezingen kwamen te vroeg. We hebben een lange weg afgelegd maar we hebben nog een lange weg te gaan en die weg loopt steil bergop. Reden te over dus om ons hoofd niet te laten zakken maar onze schouders te rechten en er verder volop tegenaan te gaan. Want we hebben een fantastische ploeg, waardevolle ideeën en plannen en veel veerkracht.

Zelf raakte ik niet meer verkozen. Het is met spijt in het hart dat ik eind 2018 afscheid neem van de gemeenteraad en de provincieraad. Een zeer welgemeend woord van dank aan die vele mensen die me gesteund hebben en voor me gestemd hebben. Wees ervan overtuigd dat ik me ook zonder mandaat verder zal inzetten voor een sociale samenleving waarin iedereen kansen krijgt.

Hoe moeten we stemmen?

Wie in Antwerpen woont, stemt elektronisch en voor drie lijsten:

 • eerst voor de stad
 • daarna voor het district waarin men woont
 • tot slot voor de provincie (kiesarrondissement Antwerpen, Mechelen of Turnhout).

Lijststemmen of voorkeurstemmen, hoe werkt dit?

Men heeft 3 mogelijkheden om te stemmen:

 • Een lijststem uitbrengen – dan gaat men akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
 • Eén of meer voorkeurstemmen uitbrengen – men kan voor meerdere kandidaten stemmen, dit geldt als een volledige stem voor elk van die kandidaten en als één stem voor de partij.
 • Een lijststem en een voorkeurstem – maar dan gelden alleen de voorkeurstemmen.

Wat als men zich vergist heeft?

Als men op het papieren bewijsstuk ziet dat men niet op de juiste lijst of de juiste kandidaat gestemd heeft, kan men dit rechtzetten. Men gaat dan met het papieren bewijsstuk en de chipkaart naar de voorzitter van het stembureau, zegt dat men zich vergist heeft en dat men opnieuw wil stemmen.

Elektronisch stemmen doet men zo:

In de provincie Antwerpen stemt men nog met de vorige generatie stemcomputers, d.w.z. degene die ook in 2012 gebruikt werden.

 • steek de witte kaart in de richting van de pijl tot aan de streep in de stemcomputer
 • volg de instructies op het scherm
 • breng uw stem uit (sp.a heeft lijst nummer 1)
 • bevestig uw stem
 • neem uw witte chipkaart terug
 • neem uw stembiljet (papierstrook)
 • controleer uw stembiljet
 • vouw het stembiljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen
 • verlaat het stemhokje met de kaart en het stembiljet
 • geef de witte chipkaart terug aan een lid van het stembureau
 • ga naar de stembus, vouw het stembiljet open en scan uw stembiljet (QR-code)
 • vouw het stembiljet opnieuw dicht en steek het in de stembus.

Meer info?

 • Video “Hoe digitaal stemmen?”:

 • flyer (pdf): “Hoe digitaal stemmen?”:

Oefenen?

Wie moeite heeft met stemmen via een stemcomputer, kan tot en met vrijdag 28 september 2018 op verschillende locaties in Antwerpen terecht om te oefenen, telkens van 9u tot 17u, zonder afspraak.

 • District Merksem

  Dienstencentrum ’t Dokske
  Minister Schollaertstraat 24
  2170 Merksem

 • District Ekeren

  Dienstencentrum Hagelkruis
  Klein Hagelkruis 83
  2180 Ekeren

 • District Antwerpen:

  Dienstencentrum Linkeroever
  Louis Paul Boonstraat 22
  2050 Antwerpen

  Dienstencentrum Hof Ter Beke
  Balansstraat 23/A
  2018 Antwerpen

  Dienstencentrum Olijftak
  Hollandstraat 21/27
  2060 Antwerpen

 • District Berendrecht

  Dienstencentrum De Molengeest
  Frederik-Hendrikstraat 53
  2040 Berendrecht

 • District Berchem

  Dienstencentrum De Meere
  Corneel van Reethstraat 10
  2600 Berchem

 • District Borgerhout

  Dienstencentrum De Fontein
  Fonteinstraat 31
  2140 Borgerhout

 • District Deurne

  Dienstencentrum Bosuil
  Bosuil 160
  2100 Deurne

  Dienstencentrum Arena
  Gabriël Vervoortstraat 2
  2100 Deurne

 • District Hoboken

  Dienstencentrum Portugesehof
  Portugesestraat 1
  2660 Hoboken

 • District Wilrijk

  Dienstencentrum Valaar
  Dichtersstraat 115
  2610 Wilrijk

Ook op volgende adressen kan men terecht om te oefenen

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 8u30- 16u

Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 9u-16u30

Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
Maandag tot donderdag: 9u-17uur
Vrijdag: 9u-13u

Nieuwe buslijn in Merksem vanaf 1 oktober 2018

In 2017 werd het traject van bus 650 in Merksem zonder overleg aangepast, waardoor de bus de haltes in de Nieuwdreef niet meer bediende, tot grote consternatie van de bewoners van de wijk en de bezoekers van het cultureel centrum. Over partijgrenzen heen werd protest aangetekend en ook de seniorenraad en de cultuurraad uitten hun ongenoegen met de aanpassing van het traject.

Die protesten hebben nu hun vruchten afgeworpen: vanaf 1 oktober 2010 zal er opnieuw een bus rijden door de Nieuwdreef. De Lijn heeft daarvoor een nieuwe buslijn uitgetekend – bus 651 – die langs 9 haltes zal rijden, van de begraafplaats (die daardoor ook opnieuw bediend zal worden) via ZNA Jan Palfijn, de Ringlaan, Maantjessteenweg en Nieuwdreef naar de Bredabaan. De haltes in de Nieuwdreef blijven dezelfde.

De bus zal wel enkel overdag rijden, met een eerste vertrek aan het Burgemeester Nolfplein om 6u17 en aankomst aan het kerkhof om 6u35, en een laatste vertrek aan het Burgemeester Nolfplein om 19u49 en aankomst aan het kerkhof om 20u05.

Struikelsteen voor verzetsstrijder Jan De Ridder

Op zondag 16 september 2018 werd voor het huis in de Gallifortlei 244 te Deurne een struikelsteen geplaatst, ter herinnering aan Jan de Ridder, politieagent in Deurne en verzetsstrijder, die in de nacht van 14 op 15 januari 1944 met 42 van zijn collega’s gearresteerd werd door de Duitsers. Hij werd via het concentratiekamp van Buchenwald gedeporteerd naar het werkkamp Ellrich (Dora-Mittelbau) en van daaruit overgebracht werd naar de Boelckekazerne in Nordhausen waar hij van ziekte en ontbering stierf op 9 maart 1945.

Antwerpen laat sinds kort de plaatsing van struikelstenen toe. “Stolpersteine” werden ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en zijn gedenktekens die aangebracht worden in het trottoir voor huizen waar mensen woonden die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven werden. De kunstenaar noemt ze “Struikelstenen” omdat “je erover struikelt met je hoofd en je hart”. De stenen bevatten de naam, geboortedatum, deportatiedatum en de plaats en datum van het overlijden van het slachtoffer.

De mogelijkheid om struikelstenen te plaatsen was één van de voorstellen van de wetenschappelijke adviesraad die samengesteld werd in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Aanvragen moeten ingediend worden bij het e-loket van de stad Antwerpen en passen binnen het afwegingskader dat het college opgesteld heeft.

Voor meer informatie:

Aftrap van de campagne

Op 1 september 2018 gaf sp.a Antwerpen het startschot voor de campagne voor de gemeente- en districtsraadverkiezingen in Antwerpen. Onder een stralende zon, op een prachtig locatie in het Groen Kwartier. En met veel volk, allemaal enthousiaste mensen die er voluit voor willen gaan.

Omdat ze willen dat onze stad weer vooruit gaat, omdat ze er rotsvast in geloven dat sp.a daartoe de motor kan zijn.

Met het programma dat sp.a ontwikkeld heeft, moet dat ook lukken. Het vertrekt vanuit de “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen” van de Verenigde Naties en is opgebouwd rond 5 P’s:

 • Prosperity of Welvaart
 • People of Mensen
 • Planet of Planeet
 • Peace of Vrede
 • Partnership of Partnerschap

De komende weken trekken we met dit programma de straat op en de wijken in. Om te laten zien wat onze plannen zijn voor Antwerpen. Hoe we van onze stad weer een bruisende wereldstad kunnen maken waar we trots op kunnen zijn.

Aandacht voor de mobiliteit in Merksem

Op de gemeenteraadscommissie Mobiliteit van 19 april 2017 ondervroeg gemeenteraadslid Greet van Gool de bevoegde schepen over twee dossiers die erg belangrijk zijn voor de inwoners van Merksem: buslijn 650 en de parkeerproblematiek op de Bredabaan.

Er zijn immers plannen om buslijn 650 niet meer door de Nieuwdreef te laten rijden – wat voor vele inwoners van die wijk problematisch zou zijn. Die plannen zijn nog niet definitief maar staan nog wel steeds vermeld op de website van De Lijn. Eerder ondervroeg districtsraadslid Mostafa Nassali de bevoegde districtsschepen al, die antwoordde in overleg te zijn met de stad. In de gemeenteraadscommissie antwoordde de bevoegde schepen dat het overleg met de Lijn nog steeds lopende is maar dat er in mei meer duidelijkheid zou moeten zijn. Wordt dus vervolgd!

Verder vroeg Greet van Gool aandacht voor de parkeerproblematiek op de Bredabaan. Met de heraanleg is die Bredabaan opnieuw aantrekkelijk geworden maar zijn er ook een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Recent werden er een aantal laad- en loszones omgevormd tot parkeerplaatsen maar de bevoegde schepen kondigde eerder aan nog andere plannen voor de parkeervraag te hebben. Wat die plannen zijn wil hij nog niet kwijt, ook daar zal sp.a Merksem het dossier met aandacht volgen!

2017-04-19 Buslijn 650
2017-04-19 Parkeren Bredabaan