Ook op u komt het aan !

Beste kiezer,

Zondag kiezen we onze vertegenwoordigers in onze districten, onze stad, onze provincie. Die lokale besturen bepalen veel van ons dagelijks leven. Welke onderwijsmogelijkheden zijn er, voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen? Vinden we een betaalbare en energiezuinige woning? Op welke manier kunnen we in onze vrije tijd aan cultuur, sport, ontspanning, … doen? Wat doen we met ons afval? Zijn onze straten proper en veilig? Zijn er parken, speeltuinen, …. Kunnen we ons gemakkelijk verplaatsen? Hoe pakken we de mobiliteitsproblemen in onze stad aan? En ook: worden verenigingen ondersteund, worden mensen en organisaties betrokken bij het beleid? Hebben ze inspraak?

De antwoorden op die vragen verschillen van partij tot partij. Met je keuze zondag bepaal je dan ook mee hoe het beleid er de komende jaren uit zal zien. Mijn keuze staat vast: ik kies resoluut voor sp.a. Want wij socialisten hebben altijd gestreden voor een behoorlijk inkomen, kwaliteitsvolle en betaalbare zorgen voor iedereen, onderwijs van uitstekende kwaliteit, gezonde en betaalbare woningen, kortom een beter bestaan. En we hebben er ook veel resultaten in geboekt. Maar de voorbije zes jaar zijn de sociale voorzieningen en de dienstverlening in onze stad afgebouwd, worden verenigingen niet langer gesubsidieerd en zelfs tegen elkaar uitgespeeld, wordt er bezuinigd op personeel, wordt de zorg gecommercialiseerd, worden mensen tegen elkaar opgezet, …

Wij willen het anders in Antwerpen. Wij willen Opnieuw Vooruit! Want Antwerpen blijft een fantastische stad om in te wonen, te werken, te leven. En de Antwerpenaren verdienen het om bestuurd te worden door een ploeg die vooruit kijkt, die creatief is, die voorop loopt en andere steden tot voorbeeld strekt. Zo kan Antwerpen opnieuw een “stad van iedereen” worden, waar mensen vertrouwen hebben, in elkaar en in de toekomst, waar iedereen zich thuis voelt, waar verantwoordelijkheid gedeeld wordt en waar gebouwd wordt aan de toekomst.

We hebben een goed en sociaal programma, knappe kandidaten ook. Lijsttrekkers die sterk in hun schoenen staan en er volop voor gaan: Jinnih Beels voor de stad, Inga Verhaert voor de provincie en Gilbert Verstraelen voor het district Merksem. Ook ik wil er mijn schouders onder zetten. De voorbije jaren heb ik heel wat expertise in sociaal beleid opgebouwd en een groot netwerk uitgebouwd. Die expertise en dat netwerk stel ik graag ter beschikking van sp.a en van onze inwoners. Daarom sta ik op de lijst, voor het district, de stad, de provincie. Je kent me, weet waar ik voor sta. sp.a en ik kunnen alle steun gebruiken. Hieronder vertel ik iets meer over mezelf en mijn politieke loopbaan.

Kies zondag voor een goed en sociaal programma en voor mensen die het goed menen met de stad, haar districten, de provincie. Ook op jou komt het aan!

Alvast bedankt voor je aandacht en je steun.

Greet

Er zit meer voor u in de provincie

Bij lokale verkiezingen denken we vaak alleen aan ons eigen district of onze eigen stad. Maar ook de provincie is belangrijk. Een goed draaiende provincie is van groot belang voor een lokaal bestuur. Ze werkt op grotere schaal en kan daardoor nieuwe projecten uitwerken, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en schaalvoordelen laten ontstaan. Een goed voorbeeld zijn de provinciale groepsaankopen, een initiatief van Inga Verhaert. Door de samenaankoop van groene stroom en gas kregen meer dan 80.000 Antwerpse gezinnen een lagere energiefactuur.

Met Inga Verhaert en Rik Röttger had sp.a twee sterkhouders in de provincie, die heel wat hebben kunnen verwezenlijken. Ook na de staatshervorming heeft de provincie nog een belangrijke rol te spelen en sp.a wil daar voluit aan mee werken. Een greep uit het programma:

  • De provincie Antwerpen doet waar ze goed in is
  • Meer diploma’s
  • Kansen voor allen op de arbeidsmarkt
  • Kiezen voor een gezond miliee
  • Kiezen voor een gezond klimaat
  • Kiezen om samen duurzame producten aan te kopen
  • Kiezen voor een gezond landschap
  • Kiezen voor sterke steden en een levendig platteland
  • Onroerend erfgoed koesteren
  • Werk maken van een belevingsvol en sociaal toerismebeleid

Reden te over dus om ook voor de provincie te kiezen voor sp.a. Onze kandidaten willen het beleid verder zetten en verder uitbouwen: goede ideeën omzetten in concrete projecten die ten goede komen van gewone mensen.

10-Puntenprogramma sp.a provincie Antwerpen

Kandidatenlijst sp.a

 Voornaam Naam Plaats Gender
 Inga Verhaert 1 v
 Rik Röttger 2 m
 Fauzaya Talhaoui 3 v
 Frank Geudens 4 m
 Greet Van Gool 5 v
 Peter Raats 6 m
 Stefanie Van den Eede 7 v
 Andy Janssens 8 m
 Victoria Vandermeeren 9 v
 Hicham El M’zairh 10 m
 Ingrid Meulders 11 v
 Evie Beniest 12 v
 Richard Amaoko 13 m
 Johan Peeters 14 m
 Nouredine El Kaoukitibi 15 m
 Gitta Vanpeborgh 16 v
 Hilde Bertels 17 v
 Willy Hameau 18 m
 Alain Verschoren 19 m
 Monica De Coninck 20 v

Opnieuw Vooruit. Vooruit in ’t stad. Vooruit in ’t leven

“Opnieuw Vooruit”, met deze slogan trekt sp.a in Antwerpen naar de kiezer. Want vooruitgaan in het leven willen we allemaal. De socialistische beweging heeft er altijd naar gestreefd om iedereen die kans te geven. Een behoorlijk inkomen, kwaliteitsvolle en betaalbare zorgen voor iedereen, onderwijs van uitstekende kwaliteit, gezonde en betaalbare woningen, kortom een beter bestaan. Daarvoor hebben wij socialisten altijd gestreden en daarbij hebben wij uitstekende resultaten geboekt.

De ploeg die Antwerpen de voorbije zes jaar bestuurde, heeft daar evenwel verandering in gebracht. De sociale voorzieningen en de dienstverlening in onze stad werden afgebouwd, verenigingen worden niet langer gesubsidieerd en zelfs tegen elkaar uitgespeeld, er wordt bezuinigd op personeel, de zorg wordt gecommercialiseerd, mensen worden tegen elkaar opgezet, … De “kracht van verandering”? Ja, maar dan wel een neerwaartse kracht.

Hoog tijd dus om daar opnieuw verandering in te brengen. Om weer stappen vooruit te zetten. Want Antwerpen blijft een fantastische stad om in te wonen, te werken, te leven. En de Antwerpenaren verdienen het om bestuurd te worden door een ploeg die vooruit kijkt, die creatief is, die voorop loopt en andere steden tot voorbeeld strekt. Zo kan Antwerpen opnieuw een “stad van iedereen” worden, waar mensen vertrouwen hebben, in elkaar en in de toekomst, waar iedereen zich thuis voelt, waar verantwoordelijkheid gedeeld wordt en waar gebouwd wordt aan de toekomst.

“Opnieuw vooruit” dus, niet alleen in woorden, ook in daden. Dat is waar sp.a voor staat, dat is waar ik aan wil meewerken. Graag samen met u!

In memoriam Ivonne Julliams

Op woensdag 29 augustus is Ivonne Julliams overleden in WZC De Mick, op 88-jarige leeftijd. Ivonne had een rijkgevulde politieke carrière, als schepen van de stad Antwerpen, als senator en als raadslid in het district Antwerpen. Ivonne was ook de stichtster en vooral bezielster van vzw Jeugd en Cultuur op Schoonbroek – Rozemaai, voor velen gekend onder de naam “De Chalet”. Ontelbare activiteiten heeft ze daar georganiseerd en zo het wijkgebeuren gestimuleerd.

Als eerbetoon aan deze sterke dame ligt er in de Chalet een rouwregister. Namens het bestuur en de leden van de vzw: ons oprecht medeleven aan de familie en vrienden.

Vzw jeugd en Cultuur, Leo Baekelandstraat 10, 2030 Antwerpen

Merksem en Schoten bundelen hun krachten

Merksem en Schoten, twee buurtgemeentes. Logisch dan ook dat we onze krachten bundelen. Ook in de verkiezingen. Want zowel Merksem als Schoten hebben sterke kandidaten.

Greet van Gool is al jaren bezig met sociaal beleid. Politiek is voor haar een ernstige en verantwoordelijke bezigheid. Haar drijfveren en kenmerken blijven: strijden voor een goede sociale bescherming, aandacht besteden aan de mens achter het dossier, solidair zijn maar ook correct. In al wat ze doet. In haar werk als ambtenaar bij de FOD Sociale Zekerheid, in de gemeenteraad en de provincieraad, in de verenigingen waarin ze actief is.

Verder is er Ine Peeters, die als medewerkster bij de socialistische mutualiteit de Voorzorg erg bekommerd is om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze gezondheidszorgen.

Kurt Vermeiren hecht vanuit zijn ervaring in de Antwerpse chemische industrie, waar hij al meer dan 30 jaar werkt, veel belang aan duurzame tewerkstelling en volwaardige job, tegen een volwaardig loon.

Als ex-arbeidster bij Opel weet Fatma Akbas maar al te goed wat het betekent om buiten je wil om zonder job te vallen. Daarom pleit ze resoluut voor een goede begeleiding naar een nieuwe job en een goed vangnet, zoals brugpensioen en outplacement en werkloosheidsvergoedingen die niet beperkt worden in de tijd.

Steunt u mee onze kandidaten uit Merksem en Schoten?

Lees hieronder de folder:

folder-meksem-schoten