Hoe moeten we stemmen?

Wie in Antwerpen woont, stemt elektronisch en voor drie lijsten:

 • eerst voor de stad
 • daarna voor het district waarin men woont
 • tot slot voor de provincie (kiesarrondissement Antwerpen, Mechelen of Turnhout).

Lijststemmen of voorkeurstemmen, hoe werkt dit?

Men heeft 3 mogelijkheden om te stemmen:

 • Een lijststem uitbrengen – dan gaat men akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
 • Eén of meer voorkeurstemmen uitbrengen – men kan voor meerdere kandidaten stemmen, dit geldt als een volledige stem voor elk van die kandidaten en als één stem voor de partij.
 • Een lijststem en een voorkeurstem – maar dan gelden alleen de voorkeurstemmen.

Wat als men zich vergist heeft?

Als men op het papieren bewijsstuk ziet dat men niet op de juiste lijst of de juiste kandidaat gestemd heeft, kan men dit rechtzetten. Men gaat dan met het papieren bewijsstuk en de chipkaart naar de voorzitter van het stembureau, zegt dat men zich vergist heeft en dat men opnieuw wil stemmen.

Elektronisch stemmen doet men zo:

In de provincie Antwerpen stemt men nog met de vorige generatie stemcomputers, d.w.z. degene die ook in 2012 gebruikt werden.

 • steek de witte kaart in de richting van de pijl tot aan de streep in de stemcomputer
 • volg de instructies op het scherm
 • breng uw stem uit (sp.a heeft lijst nummer 1)
 • bevestig uw stem
 • neem uw witte chipkaart terug
 • neem uw stembiljet (papierstrook)
 • controleer uw stembiljet
 • vouw het stembiljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen
 • verlaat het stemhokje met de kaart en het stembiljet
 • geef de witte chipkaart terug aan een lid van het stembureau
 • ga naar de stembus, vouw het stembiljet open en scan uw stembiljet (QR-code)
 • vouw het stembiljet opnieuw dicht en steek het in de stembus.

Meer info?

 • Video “Hoe digitaal stemmen?”:

 • flyer (pdf): “Hoe digitaal stemmen?”:

Oefenen?

Wie moeite heeft met stemmen via een stemcomputer, kan tot en met vrijdag 28 september 2018 op verschillende locaties in Antwerpen terecht om te oefenen, telkens van 9u tot 17u, zonder afspraak.

 • District Merksem

  Dienstencentrum ’t Dokske
  Minister Schollaertstraat 24
  2170 Merksem

 • District Ekeren

  Dienstencentrum Hagelkruis
  Klein Hagelkruis 83
  2180 Ekeren

 • District Antwerpen:

  Dienstencentrum Linkeroever
  Louis Paul Boonstraat 22
  2050 Antwerpen

  Dienstencentrum Hof Ter Beke
  Balansstraat 23/A
  2018 Antwerpen

  Dienstencentrum Olijftak
  Hollandstraat 21/27
  2060 Antwerpen

 • District Berendrecht

  Dienstencentrum De Molengeest
  Frederik-Hendrikstraat 53
  2040 Berendrecht

 • District Berchem

  Dienstencentrum De Meere
  Corneel van Reethstraat 10
  2600 Berchem

 • District Borgerhout

  Dienstencentrum De Fontein
  Fonteinstraat 31
  2140 Borgerhout

 • District Deurne

  Dienstencentrum Bosuil
  Bosuil 160
  2100 Deurne

  Dienstencentrum Arena
  Gabriël Vervoortstraat 2
  2100 Deurne

 • District Hoboken

  Dienstencentrum Portugesehof
  Portugesestraat 1
  2660 Hoboken

 • District Wilrijk

  Dienstencentrum Valaar
  Dichtersstraat 115
  2610 Wilrijk

Ook op volgende adressen kan men terecht om te oefenen

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 8u30- 16u

Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 9u-16u30

Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
Maandag tot donderdag: 9u-17uur
Vrijdag: 9u-13u