Verslag van de Provincieraad van 24 november 2016

Op 24 november 2016 behandelde de provincieraad Antwerpen weer verschillende dossiers die belangrijk zijn voor onze provincie.

Zo besliste de provincieraad om het Toekomstonderwijs in Hoboken, het grootste centrum voor tweedekansonderwijs in Antwerpen, over te nemen. Een belangrijk initiatief van bevoegd gedeputeerde voor onderwijs Inga Verhaert. “80 procent van de cursisten in het Toekomstonderwijs behoort tot een kwetsbare groep. Het centrum in Hoboken zorgt ervoor dat een groot deel van de leerlingen die zonder diploma van school gaat, toch nog een diploma behaalt. Investeren in onderwijs, voor iedereen, blijft een prioriteit voor de provincie Antwerpen.” Vanaf 1 september 2017 zal het Toekomstonderwijs dus deel uitmaken van het provinciaal onderwijs. Dat heeft momenteel 1 Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO Provincie Antwerpen) met campussen op Piva en AP. Er volgen 3300 cursisten les. “Door de overname is het voortbestaan van het Toekomstonderwijs verzekerd en zullen jongeren hun diploma secundair onderwijs blijven behalen. Erg belangrijk voor Antwerpen”, aldus provincieraadslid Greet van Gool, “want nergens is er meer schooluitval dan in onze stad.”

Provincieraadslid Frank Geudens is verheugd over de steun van de provincie aan De Studio, de oude Studio Herman Teirlinck. De provincie kocht het gebouw reeds aan in 2011 en voorziet nu een bedrag van 1.5 miljoen euro voor de renovatie ervan. “Het is belangrijk om te investeren in de renovatie van het gebouw. Zo kan De Studio de plaats blijven waar verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke projecten kunnen opzetten.”

Gedeputeerde Rik Röttger maakte dan weer geld vrij voor het onderhoud van 2.400 km. onbevaarbare waterlopen. Daarmee kunnen ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. “Een goede werking van de waterlopen is en blijft immers belangrijk”, aldus de gedeputeerde.

Op de agenda stond ook een interpellatie in verband met de informatiedoorstroming over de fietsostrade Antwerpen – Lier. Niet om het belang van die fietsostrades in vraag te stellen, wel om het gebrek aan overleg aan te klagen. Ook provincieraadslid Frank Geudens moest dit bijtreden: het is immers pas nadat de oppositie in de districtsraad van Berchem om een informatievergadering gevraagd heeft, dat deze georganiseerd werd, hoewel de provincie hier steeds graag toe bereid is. “Het is bijzonder jammer dat de districtsbesturen van Berchem en Deurne niet al eerder de reflex hadden om hun bevolking beter te betrekken. We stellen dan ook voor om in de toekomst participatie met de betrokken bevolking te voorzien en dit ook mee op te nemen in de overeenkomst met de diverse betrokken lokale overheden”, aldus het provincieraadslid.

Agenda van de provincieraad