Provincieraad 8 december 2016 – Wat met het provinciale onderwijs en het provinciaal jeugdbeleid?

Donderdag 8 december 2016. Vandaag is het de beurt aan Inga Verhaert, bevoegd voor onderwijs, jeugd, energie, communicatie en ICT. Provincieraadslid Greet van Gool beklemtoonde het belang van het provinciale onderwijs. Met meer dan 100 opleidingen in technische en beroepsrichtingen, soms met een heel specifiek karakter, is dat provinciaal onderwijs uitermate sterk, vele vlakken. “Onze provincie heeft al lang bewezen dat het leerlingen en studenten efficiënt voorbereidt op de arbeidsmarkt. En dat niet alleen door de inrichting van specifieke richtingen, maar ook door leerlingen een betere studiekeuze te laten maken en meer gelijke onderwijskansen te creëren.” Tevens vroeg Greet van Gool aandacht voor de inclusiegedachte, het uitgangspunt van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap. Die inclusiegedachte zit verweven in het provinciale onderwijs beleid. Want, zoals gedeputeerde Verhaert stelt, “Ons onderwijs zal divers zijn of het zal niet zijn”.

Wat het beleidsdomein jeugd betreft, wees Greet van Gool op de bekommernis van sp.a om de ervaring en de kennis die de jeugddienst de voorbije jaren opgebouwd heeft, niet verloren te laten gaan. Een bekommernis ook over hoe kinderen en jongeren uit onze provincie bij het jeugdwerk betrokken zullen blijven, op welke manier er met hen gecommuniceerd zal worden. Een bekommernis die gedeputeerde Verhaert ook deelt. Zo is er nog geen duidelijkheid over wat er met het fuifbeleid zal gebeuren, of met het inclusief jeugdbeleid – zaken waar de provincie Antwerpen sterk op ingezet heeft. Evenzeer stelt zich de vraag hoe de eigenheid van de jeugdcultuur in het Vlaamse beleid gewaarborgd zal blijven. De provincie heeft zich alvast geëngageerd om tot 2018 regionaal jeugdwerk te blijven ondersteunen, maar ook daar is geen duidelijkheid over wat er na 2018 zal gebeuren. Nog vele vragen dus en voorlopig weinig antwoorden.

Ook provincieraadslid Werner Hens kwam aan het woord, met een tussenkomst waarin hij zijn appreciatie uit voor het duurzaamheidsbeleid van onze provincie, met onder meer de “Vriend van”-campagne, de groepsaankopen voor groene energie of voor zonnepanelen, de keuze voor Fair Trade, het groeipad naar een klimaatneutrale organisatie, en de aandacht voor duurzaamheid in het aankoopbeleid van de provincie. “Dat zijn belangrijke stappen”, aldus Werner Hens, “maar ook in ons financieel beleid moeten we zorg dragen voor duurzaamheid. Faire financiën zijn even belangrijk als faire handel”. Voor sp.a moet het duurzaamheidsprincipe breed opengetrokken worden. Zo moet er niet alleen de nadruk gelegd worden op het ecologische aspect maar moet er ook aandacht zijn voor diversiteit, respect voor mensenrechten, consumentenbescherming, geen kinderarbeid, geen wapenhandel en dierenwelzijn. Ook een correcte en respectvolle verhouding tussen werkgever en werknemer, de kwaliteit van de werkplaats en corporate governance zijn belangrijke elementen van maatschappelijk verantwoord gedrag. Het provinciaal beleid moet dan ook steeds bewust rekening houden met de economische, sociale en ecologische effecten.

tussenkomst-onderwijs-en-jeugd-2016-12-08