Bericht uit de provincieraad van 27 oktober 2016

Op de provincieraad van 27 oktober 2016 werden verschillende dossiers behandeld die van belang zijn voor onze regio.

Over de ondersteuning van drie wijkgezondheidscentra in de provincie ontstond beroering in de provincieraad. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie de Block had namelijk pas de erkenning van de wijkgezondheidscentra on hold gezet. “We betreuren die beslissing van de minister en vinden het erg jammer dat daardoor de noodzakelijke verdere uitbouw van die centra in de provincie Antwerpen in het gedrang komt”, aldus provincieraadslid Greet van Gool. “Zolang de minister niet meer klaarheid geeft, maken we de provinciale subsidies voorwaardelijk. Hoe graag we ze ook zouden toekennen. Vriend en vijand erkent toch dat preventieve geneeskundein wijgezondheidscentra aangewezen is om gezondheid én financiën op orde te houden. Maar provinciaal investeren om straks door de minister afgewimpeld ter worden, is ook te gek voor woorden. We dringen dus aan op snelle duidelijkheid en staan te popelen om alsnog de middelen te kunnen vrijgeven aan drie nieuwe centra (in Geel, Herentals en de Rupelstreek)”.

Op initiatief van gedeputeerde voor onderwijs Inga Verhaert krijgt Technica Turnhout een subsidie van 5.000 euro voor hun initiatief “Techniek voor meisjes door vrouwen”. Daarmee laat de school meisjes van 10 tot 12 jaar kennis maken met techniek. De begeleiding is in de capabele handen van vrijwillige vakvrouwen. Ook met de ondersteuning, via een subsidie van 13.000 euro aan het project LEGO “Kicks and Bricks Mol van de GO! Scholengroep Kempen Campus Het Spoor, worden leerlingen én leerkrachten op een creatieve manier warm gemaakt voor techniek en wetenschappen. “Allebei mooie initiatieven van gedeputeerde Inga Verhaert”, aldus provincieraadslid Aysel Bayraktar. “Technische beroepen blijven namelijk knelpuntberoepen. We kunnen nooit genoeg inzetten op die opleidingen.. Ik juich ook de specifieke aandacht voor meisjes toe. Vandaag stromen nog te weinig meisjes door naar technische beroepen. De workshops bieden meisjes de kans hun technische vaardigheden aan te scherpen en zo interesse te krijgen in technische beroepen”.

Een ander initiatief van gedeputeerde Inga Verhaert is de start van “Naft on Tour”, een pop-up rond jeugdcultuur. “Een goede zaak dat onze provincie blijft inzetten op ondersteuning van jong creatief talent”, aldus provincieraadslid Frank Geudens. “Met dit nieuwe reglement krijgen jongeren nog nieuwe kansen van de provincie. Nu een aantal bevoegdheden van de provincie pas later naar Vlaanderen verhuizen, blijven we nieuwe initiatieven nemen. Dat is wat de mensen terecht van ons verwachten. Tijdelijke en originele initiatieven zullen dus ook – en gelukkig maar – in 2017 nog financiële en inhoudelijke ondersteuning krijgen”.

Ook de Karel De Grote Hogeschool krijgt een subsidie van de provincie, en wel om studenten met migratie achtergrond te laten doorstromen. De arbeidsmarkt heeft namelijk grote nood aan professionele bachelors, van welke achtergrond ook. “Met de subsidie van 100.000 euro kan de Karel De Grote Hogeschool coachingtrajecten uitwerken en specifieke acties ontwikkelen om een meer diverse studentenpopulatie te laten instromen én te laten slagen in het hoger onderwijs. Daar wint iedereen bij”, aldus provincieraadslid Sener Ugurlu.

Werner Hens, schepen in Balen en provincieraadslid, is blij met de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Sunparks” in Mol. Daardoor kan er immers op de plas Rauw een waterskibaan komen en wordt ook de ontwikkeling van een thematisch indoorrecreatiepark mogelijk. “Dat zijn belangrijke toeristische troeven voor onze regio. En toerisme staat gelijk aan tewerkstelling, dat weten we in de Kempen al langer!”, aldus Werner Hens. Ook juicht hij het initiatief van gedeputeerde Rik Röttger toe om de trage wegen op het grondgebied van de gemeenten Balen en Mol te inventariseren. Zo kunnen missing links worden gezocht en dat is dan weer van belang bij het recreatief medegebruik in de vallei van de Molse Nete.

Ook voor provinciaal domein De Schorre is er goed nieuws: die krijgt er immers 440 nieuwe parkeerplaatsen bij. “Dat is een goede zaak”, aldus provincieraadslid Rony Cuyt. “Met de komst van het nieuwe sportcomplex moest er immers ook aan bijkomende parkeerplaatsen gedacht worden. De nieuwe parkeergelegenheden zullen groen, veilig én duurzaam zijn – erg belangrijk in de ontwikkeling van de Schorre!”

Frank Sels, die naast provincieraadslid ook schepen is in Laakdal, is verheugd met de ondersteuning van de detailhandel. Met het nieuwe winkeldecreet hebben lokale besturen immers nog meer nood aan ondersteuning. Met het project COach-OPeratie DetailHandel kunnen gemeenten een beroep doen op een detailhandelcoach. “Die coachen hebben ruime ervaring in retail, statistiek, marketing en economisch beleid en werken nauw samen met ruimtelijke ordening. Dit is dan ook een goed initiatief van de provincie, dat de lokale besturen zeker zal helpen om hun detailhandel te ondersteunen”.

Ook op het domein van welzijn werden verschillende beslissingen genomen. Zo zet de provincie al jaren sterk in op de aanpak van intrafamiliaal geweld. “Het is zeer belangrijk dat kinderen en hun familie die slachtoffer zijn van geweld, terecht kunnen in een vertrouwenscentrum”, aldus provincieraadslid Annie Bwatu. “Met de bijkomende subsidie van 65.000 euro die de provincie geeft, kan die zo belangrijke ketenaanpak intrafamiliaal geweld en Family Justice Center in de drie arrondissementen van de provincie Antwerpen verder uitgewerkt worden.

Voor meer informatie