Provincie Antwerpen ondersteunt fuifbussen

Reeds verschillende jaren zorgt de provincie Antwerpen er door het inzetten van fuifbussen voor dat fuifgangers op een verkeersveilige manier vervoerd worden naar en van de fuiflocatie. Zo kunnen jeugd, sport-, cultuur-of studentenverenigingen uit de provincie Antwerpen een aanvraag voor een fuifbus indienen, wanneer ze een fuif organiseren in de provincie Antwerpen voor minstens 500 bezoekers.

De provincieraad van 28 april 2016 wijzigde het reglement “gebruik provinciale fuifbussen”. Zo worden er accenten gelegd op een mobiliteitsanalyse en op de beschikbaarheid van fuifbussen per weekend/regio, om fuiforganisatoren bewust te laten nadenken over mobiliteit.

“Verkeersveiligheid is zeer belangrijk. Met dit initiatief zorgen we ervoor dat fuifgangers op een veilige én duurzame manier naar en van hun fuif vervoerd kunnen worden”, aldus bevoegde deputé Inga Verhaert.

Meer info op de website van de provincie Antwerpen: fuifbussen