Recht op verhoogde tegemoetkoming? Denk dan aan uw A-kaart!

De A-kaart van de stad Antwerpen is een spaar- en voordeelkaart waarmee men punten kan sparen en zo kortingen krijgt op museumbezoek en in culturele centra, op zwembeurten, in bibliotheken, … Wie verhoogde tegemoetkoming heeft (dit is een specifiek statuut in de gezondheidszorg voor mensen met een laag inkomen, waardoor zij bijv. minder remgeld moeten betalen), kan dit statuut laten koppelen aan zijn A-kaart en kan zo extra voordelige tarieven krijgen en in sommige gevallen zelfs kosteloos bepaalde voordelen genieten.

Geruime tijd al dringt gemeenteraadslid Greet van Gool er bij bevoegde schepen Philip Heylen op aan om die koppeling automatisch te laten gebeuren. Terecht, zo is recent gebleken. Want van de 129.000 mensen die in Antwerpen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, zijn er maar 12.500 die dit statuut aan hun A-kaart gekoppeld hebben. Een spijtige zaak want kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Begin dit jaar kwam er goed nieuws: de stad Antwerpen en de vijf grote ziekenfondsen gaan immers samenwerken om de A-kaart (en de voordelen die eraan gekoppeld zijn) actiever te promoten.

Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, kunnen dit statuur heel eenvoudig laten koppelen aan hun A-kaart. Ze moeten daarvoor enkel langsgaan bij een stedelijke A-kaartlocatie (cultuurcentra, musea, bibliotheken, zwembaden, …) met een geldig kleefbriefje van hun mutualiteit en met hun A-kaart of identiteitskaart. Vanaf dat moment kunnen ze alle culturele- en vrijetijdsvoordelen krijgen die de stad en de A-kaartpartners aanbieden.

Links