Pleidooi voor screening van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Parkeren PMH

In de provincieraad van 25 februari 2016 hield provincieraadslid Greet van Gool een pleidooi voor de screening van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, in navolging van een initiatief van de provincie Vlaams Brabant. Die heeft recent de organisatie “On Wheels” de opdracht gegeven om de circa 2.000 voorbehouden parkeerplaatsen in de provincie te screenen. Deze screening moet tegen mei informatie opleveren over de locatie van de voorbehouden parkeerplaatsen en de mate waarin ze zijn aangepast voor een bepaalde handicap, informatie die gratis via een app ter beschikking zal worden gesteld. Ook de gemeentebesturen van Vlaams-Brabant zullen deze gegevens krijgen, zodat zij een gedetailleerde analyse hebben over de mate waarin hun parkeerplaatsen voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Dit is een belangrijk initiatief voor een betere mobiliteit van mensen met een handicap, reden waarom Greet van Gool gedeputeerde Bellens vroeg wat de situatie in de provincie Antwerpen is. Hij juicht alvast het initiatief van Vlaams-Brabant toe maar kan jammer genoeg niets gelijkaardigs organiseren in de provincie Antwerpen. Onze provincie had immers, als enige in Vlaanderen, een eigen toegankelijkheidsbureau, het “Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen CTPA”. De andere provincies deden beroep op externe bureaus. Door de interne staatshervorming was de provincie Antwerpen verplicht de werking van het CTPA stop te zetten. Voortaan voert de provincie enkel nog een intern toegankelijkheidsbeleid, bijv. voor de eigen gebouwen. Door het wegvallen van het personeel en van de financiële middelen kan de provincie echter geen extern toegankelijkheidsbeleid meer voeren en dus ook geen impulsen geven aan de gemeentebesturen. Zij kunnen wel terecht bij het expertisecentrum “Inter”. Hiervoor moet echter een vergoeding betaald worden, waar de screenings die het CTPA vroeger uitvoerde, gratis waren voor de gemeentebesturen.

Greet van Gool betreurt deze evolutie. “De inperking van de bevoegdheden van de provincies is een beleidskeuze. Zij zou er echter niet toe mogen leiden dat de dienstverlening die vanuit de provincies verleend werd, afgebouwd wordt. En dat is hier nu net wel het geval. Gemeentebesturen worden niet langer gestimuleerd om in te zetten op toegankelijkheid, zij moeten betalen voor hun screenings, … Een spijtige zaak, want toegankelijkheid is fundamenteel als men tot een volwaardige participatie van iedereen wil komen.”

Links