Ook kinderen met een handicap hebben recht op vakantie!

phoca_thumb_l_vanthillo.jef-speeltuin

Kinderen en jongeren die een handicap hebben, kunnen niet altijd terecht in de “reguliere” vakantiewerking, zoals speelpleinwerking. Nochtans hebben ook zij recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding! De provincie Antwerpen verleent daarom voor het tweede jaar op rij subsidies aan organisaties en gemeentebesturen die een vakantiewerking op maat organiseren voor kinderen en jongeren met speciale noden.

De provincie zet trouwens ook in op inclusieve speelpleinen. In het kader van het Project Inclusieve Speelpleinen (“PRINS”) biedt de provincie in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), Arktos en Uit De Marge aan de speelpleinen een begeleidingstraject op maat aan, wat kan gaan van een vorming voor animatoren over aangepast spelen tot het uitwerken van een speelpleinaanbod op wijk- of buurtniveau. Zo kunnen ook kinderen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ten volle spelen en genieten van zijn of haar vrije tijd.

Meer informatie over inclusieve speelpleinen

Meer informatie over de subsidieaanvraag “Vakantiewerking voor kinderen met een handicap”