Voortzetting besprekingen Provincieraad Begroting 2016 – Onderwijs en Jeugd

Ook op 10 december buigt de provincieraad zich over de begroting 2016, met onder meer de beleidsdomeinen Onderwijs en Jeugd. In haar tussenkomst over onderwijs wees Greet van Gool op het belang van (financieel) toegankelijk onderwijs en pleitte ze ervoor om de gevolgen van de verhoging van de inschrijvingsleden in het volwassenenonderwijs goed op te volgen.
Voor het beleidsdomein Jeugd vraagt Greet van Gool om ook in de toekomst te blijven inzetten op inclusieve speelterreinen.

Hier leest u de volledige tekst van haar tussenkomst
Tussenkomst Onderwijs 2015-12-10
Informatie over het provinciaal onderwijs
Informatie over inclusieve speelpleinen