Provincieraad bespreekt begroting 2016

Deze week zijn in de provincieraad de begrotingsbesprekingen 2016 van start gegaan. Op dinsdag 9 december kwam het beleidsdomein Cultuur aan bod. Provincieraadslid Greet van Gool wees er op het belang van toegankelijke cultuur, zonder grenzen. Noch financieel, noch fysiek. Ook hield ze een pleidooi voor de bibliotheken, die een belangrijke rol spelen.
Gedeputeerde Lemmens beloofde hier verder aandacht aan te zullen besteden.

Voor de tussenkomst:
Tussenkomst GvG Cultuur 2015-12-09

Meer informatie op de website van de provincie