Ook in 2016 moet onze provincie een sterk sociaal beleid voeren!

Op 15 december 2015 werd in de provincieraad het beleidsdomein Welzijn besproken. Een domein waar de provincie Antwerpen al lang op inzet en vele goede zaken realiseert. 2016 wordt een scharnierjaar. Enerzijds is het het laatste jaar waarin de provincie nog een aantal bevoegdheden zoals impulsbeleid kan uitoefenen. Anderzijds moet volop gewerkt worden aan de verdere uitbouw van de bevoegdheden die na 2016 nog in provinciale handen zullen blijven.
In haar tussenkomst toonde provincieraadslid Greet van Gool haar bekommernis over een aantal dossiers, zoals de overgang van de provinciale instellingen Gielsbos, PCMA en Gouverneur Kinsbergen Centrum naar Vlaanderen en de continuïteit van projecten die in het kader van het impulsbeleid zullen worden ingediend.

Tussenkomst van Greet van Gool
Tussenkomst Welzijn 2015-12-15 GvG

Meer informatie over het welzijnsbeleid van de provincie