3 december 2015 – Internationale dag voor personen met een handicap.

Sinds 1992 is 3 december de “Internationale Dag van personen met een handicap”. Daarmee wil men bewustwording promoten en steun vragen voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving. Dit jaar is het thema “Inclusie telt”. Daarmee wil men de ongelijkheid verminderen en belemmeringen voor de gelijke participatie van personen met een handicap in de samenleving wegwerken.

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor:

  • Het inclusief en toegankelijk maken van steden, voor iedereen.
  • Het verbeteren van gegevens en statistieken m.b.t. handicap
  • Betrekken van mensen met een onzichtbare handicap

Meer informatie op de website van de Verenigde Naties (in het Engels)

Internationale dag voor personen met een handicap
Internationale dag voor personen met een handicap