2 december 2015 – Op weg naar Europese regels rond toegankelijkheid

Goed nieuws voor al wie minder mobiel is of een handicap heeft. De Europese Commissie heeft immers een voorstel ingediend voor een Europese toegankelijkheidswet, waarin voor een aantal belangrijke producten en diensten (zoals geldautomaten en bancaire diensten,PC’s, telefoons en tv-apparatuur, telefonie en audiovisuele diensten, vervoer, e-books en e-commerce) gemeenschappelijke normen zullen worden vastgelegd die mensen met een handicap in de hele Europese Unie in staat zullen stellen volledig aan de samenleving deel te nemen.

Het voorstel voor een richtlijn voert gemeenschappelijke toegankelijkheidsvereisten in, die ook van toepassing zullen zijn in het kader van de EU-regels voor overheidsopdrachten en bij de inzet van EU-fondsen.

Dit is een belangrijke stap voor een inclusievere samenleving in heel de Europese Unie.

Voor meer informatie (in het Engels):
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=2400&furtherNews=yes

 

Handicap