23 juni – Internationale dag van de openbare diensten

De Verenigde Naties roepen 23 juni uit tot internationale dag voor de openbare diensten. Terecht. Want openbare diensten zijn onontbeerlijk voor de samenleving. Ze waken over het algemeen belang en hun dienstverlening is er voor iedereen. Ze organiseren diensten die voor iedereen onmisbaar zijn, zoals onderwijs, mobiliteit, gezondheidszorgen, kinderopvang, publieke nutsvoorzieningen (toegang tot water, communicatie en elektriciteit) en veiligheid. Openbare diensten zijn dus onmisbaar en uniek.

Voor het gezamenlijk pamflet van de drie vakbonden:
Pamflet Openbare diensten