Aandacht voor mobiliteit van personen met een handicap en senioren – Provincieraad steunt motie

Een goede mobiliteit is zeer belangrijk voor senioren en personen met een handicap. De provincie Antwerpen zet daar al geruime tijd op in. Alleen kan ze dit echter niet en daarom is steun vanuit Vlaanderen nodig.
Op de provincieraad van 28 mei heeft Greet van Gool een motie ingediend, om aan de Vlaamse ministers Weyts en Vandeurzen te vragen om blijvende aandacht te hebben voor de mobiliteit van kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een handicap en in overleg met de provincie gepaste maatregelen te nemen.

Voor de motie
Motie mobiliteit