Sluiting Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen: een spijtige zaak!

Op 1 mei 2015 houdt het Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) op te bestaan. Het CTPA verleende advies over toegankelijkheid en deed dit gratis voor lokale besturen. Door de interne staatshervorming worden de verschillende provinciale toegankelijkheidsbureaus opgedoekt en komt er een Vlaams Agentschap. Dat is echter nog niet operationeel en bovendien zal de dienstverlening niet meer gratis zijn. Een spijtige zaak.
In antwoord op mijn vraag in de provincieraad van 23 april 2015 beloofde gedeputeerde Peter Bellens de situatie op te volgen en er bij Vlaanderen voor te pleiten dat er een bijzondere prijszetting zou komen voor lokale besturen. Jammer genoeg deelt de stad Antwerpen de bekommernis rond de toegankelijkheid niet. De motie die ik op de gemeenteraad van 27 april 2015 indiende om bij Vlaanderen aan te dringen op overleg, werd immers door de meerderheid weggestemd. Een gemiste kans om van toegankelijkheid een echt aandachtspunt te maken!

Informatie over het CTPA: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid.html
Voor de interpellatie en motie:
2015-04-27 IP CTPA
2015-04-27 Motie CTPA