Provincieraad bespreekt beleid inzake onderwijs en jeugd

In de provincieraad wordt de begroting 2015 besproken. Vandaag was het de beurt aan de domeinen Onderwijs en Jeugd. Belangrijke beleidsdomeinen, waar de provincie voor grote uitdagingen staat. Inzake Onderwijs gaat het om de afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt, de toenemende nood aan capaciteit en de invoering van het inclusief onderwijs. Inzake Jeugd blijft het belangrijk om een inclusief beleid te voeren, met aandacht voor kansarme kinderen. Zeker nu er vanuit Vlaanderen minder middelen komen, waardoor jeugdverenigingen zich genoodzaakt zien hun lidgelden te verhogen, is het belangrijk jeugdactiviteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hier vindt u de tekst van mijn tussenkomst:Tussenkomst Onderwijs en Jeugd