Stad negeert negatief advies van district Merksem en keurt Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zwaantjeshoek goed

Recent werd een aanvraag ingediend om op het gebied dat gesitueerd is binnen de op- en afrit Kleine Bareel van de E19 en begrensd wordt door de Bredabaan en de Kapelsesteenweg, een parking aan te leggen. Het district Merksem gaf hiervoor een negatief advies, dat zeer omstandig gemotiveerd was en er onder meer op wees dat door de aanleg de groene ruimte in Merksem merkelijk vermindert en een biologisch en ecologisch waardevol gebied sterk aangetast wordt.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Greet van Gool dan ook om met dit advies rekening te houden en de aanvraag af te wijzen. Daar werd echter niet op ingegaan en de aanvraag werd toch goedgekeurd. sp.a beseft dat het belangrijk is om plaatselijke handelaars te ondersteunen maar betreurt dat de bevoegde schepen economische en financiële belangen boven alle andere waardevolle argumenten plaatst en geen compensatie wil voorzien.