sp.a betreurt de afschaffing van de wachtlijst voor de stedelijke kinderopvang

Recent voerde de stad een nieuw inschrijvingssysteem in voor de stedelijke kinderopvang. Daarmee werd ook de wachtlijst afgeschaft: voortaan blijven kinderen slechts tot drie maanden na de gevraagde startdatum voor de opvang in het systeem zitten en kan men, als men elders een plaats gevonden zou hebben, later niet overschakelen naar de stedelijke kinderopvang. Voor niet minder dan 561 kinderen betekende dit een koude douche want voor hen is er geen plaats in een stedelijke crèche. Dit is een flagrante inbreuk op het recht van ouders om vrij te kiezen voor betaalbare opvang voor zijn of haar kind en reden genoeg dus voor gemeenteraadslid Greet van Gool om er de bevoegde schepen over te ondervragen.

Antwerpen kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en vooral aan betaalbare kinderopvang. Het lijkt er echter jammer genoeg op dat de thans bevoegde schepen de vroegere inspanningen van Leen Verbist om bijkomende kinderopvangplaatsen te creëren niet verder zet maar eerder een verschuiving wil teweegbrengen van de inkomensgerelateerde naar de zelfstandige kinderopvang. Nochtans is er nog altijd een groot verschil tussen de prijs voor opvang van een kind in een stedelijke crèche en de prijs voor opvang in zelfstandige kinderopvang. sp.a blijft er dan ook voor pleiten dat ouders hun keuzerecht kunnen behouden en dat ze op een later moment kunnen overstappen naar de stedelijke kinderopvang.