Provincieraad roept Vlaamse regering op om Modem te redden

Modem is een onafhankelijk expertisecentrum in de provincie Antwerpen dat advies op maat verleent, aan mensen met een handicap, over communicatiemiddelen en computeraanpassingen. Want communicatie is erg belangrijk, ook voor mensen met een handicap. Het is trouwens een van de zaken die expliciet opgenomen zijn in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Modem biedt individuele hulpverlening en speelt een belangrijke rol bij de opleiding van hulpverleners en familieleden om hen wegwijs te maken in de steeds complexere wereld van spraak- en communicatiemiddelen.

Modem is ontstaan op initiatief van de provincie Antwerpen, nu 23 jaar geleden. Het is uniek in Vlaanderen en geeft advies en vorming tot ver buiten de provinciegrenzen. Evenwel kan de provincie Antwerpen door de in de vorige legislatuur doorgevoerde interne Staatshervorming geen lange termijn engagement meer aangaan voor Modem. Vermits de verantwoordelijkheid voor het hulpmiddelenbeleid op Vlaams niveau ligt is het aan de Vlaamse Overheid om in een instantie te voorzien waar mensen terecht kunnen voor adviesvragen en opleidingen rond communicatiehulpmiddelen.

Om die reden keurde de provincieraad motie goed waarin de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgeroepen wordt om de nodige maatregelen te nemen zodat Modem kan blijven bestaan en verdere noodzakelijke dienstverlening kan aanbieden.

Provincieraadslid Greet van Gool, die de motie mee amendeerde: “Het is absoluut noodzakelijk dat Modem kan blijven bestaan maar de provincie is aan handen en voeten gebonden. We leggen de bal nu in het kamp waar hij thuishoort: bij de Vlaamse regering. Ik hoop oprecht dat die er gevolg aan zal geven, zodat de mensen met een handicap hun stem niet verliezen.”

Voor de motie: tekst Modem motie Greet van Gool (pdf)