sp.a pleit voor meer toezicht op veiligheid bij de werken aan de Bredabaan

Greet van Gool, sp.a, pleit voor meer toezicht en controle op de toegankelijkheid en de veiligheid bij de werken aan de Bredabaan.

De heraanleg van de Bredabaan kent een lange voorgeschiedenis maar tijdens de vorige legislatuur, onder het voorzitterschap van sp.a, kreeg de nieuwe Bredabaan definitief gestalte. Ongeveer een jaar geleden zijn de werken gestart en het moet gezegd: ze schieten goed op. Het Burgemeester Nolfplein is bijna klaar en nu is fase 2C aan de beurt- het stuk tussen de Deurnsebaan en de Molenlei.

Het is normaal dat zo’n ingrijpende werken hinder veroorzaken maar aan de veiligheid van voetgangers en fietsers en automobilisten mag niet geraakt worden! Verder moet er ook gezorgd worden voor goede oversteekplaatsen, duidelijke signalisatie en toegankelijkheid van tram- en bushaltes. Ook aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zoals de brandweer, moet aandacht besteed worden.

Zowel in de districtsraad als in de gemeenteraad is de sp.a fractie meermaals tussen gekomen om problemen inzake veiligheid en toegankelijkheid aan te kaarten. Ondanks beloftes van de bevoegde schepen is er echter nog steeds geen verbetering merkbaar. Zo werd de signalisatie bij de verlegging van de tijdelijke tramhalte aan het districtshuis niet aangepast, waardoor mensen over de tramsporen naar de nieuwe halte moeten lopen – een onveilige situatie! Ook de duidelijkheid en zichtbaarheid van de oversteekplaatsen laat veel te wensen over.

Wat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten betreft, deden zich ook al enkele incidenten voor, zoals onlangs bij de brand in een appartementsgebouw op de Bredabaan, waar de hulpdiensten maar met veel moeite tot bij de plaats van de brand geraakten en veel moeite hadden om zich goed op te stellen.

In de gemeenteraadscommissie van donderdag 22 mei 2014 ondervroeg Greet van Gool dan ook opnieuw de schepen, om te vragen welke maatregelen genomen zullen worden om de toegankelijkheid en de veiligheid van de Bredabaan tijdens de werken te verhogen.

De schepen stond open voor de kritiek en antwoordde dat er geregeld overlegvergaderingen plaats vinden met de aannemer, en dat er telkens ook aangedrongen wordt op veiligheid en toegankelijkheid. Voor de nieuwe fase zouden de dwarse oversteken met stalen platen geaccentueerd worden en zouden “Victor veilig mannetjes” geplaatst worden.

sp.a is blij met deze maatregelen maar dringt erop aan dat er niet alleen gevraagd zou worden om rekening te houden met de veiligheid en de toegankelijkheid maar dat er ook streng gecontroleerd en opgetreden zal worden als er geen maatregelen genomen worden.