sp.a klaagt sluiting postpunten in stadskantoren van Berchem en Berendrecht aan

In maart besliste de gemeenteraad, op voorstel van de schepen voor sociale zaken, om de postpunten in de stadskantoren Permeke, Berchem en Berendrecht te sluiten. De dienstverlening zou overgenomen worden door private uitbaters. sp.a verzette zich toen al tegen deze sluiting, omdat de continuïteit van de dienstverlening niet gegarandeerd is. Die vrees wordt nu bewaarheid, zoals blijkt uit een antwoord van de schepen op een informatieve vraag van Greet van Gool. De dagbladhandelaars die het postpunt moesten overnemen in april en mei, zijn er immers nog niet klaar voor en zullen pas in de loop van de maand juni het postpunt kunnen openen.

De schepen wijt de vertraging aan de opleidingen die het personeel van de winkels moet volgen en stelt dat zij hiervoor geen maatregelen kan nemen en dat er voldoende alternatieven zijn. Geen van beide is correct. In het collegebesluit was immers uitdrukkelijk voorzien dat er in onderling overleg een datum voor de sluiting van de postpunten in de stadskantoren bepaald zou worden. Het minste dat men kan verwachten is dat men hierbij kijkt naar de continuïteit van de dienstverlening. En de alternatieve locaties vormen zeker een probleem voor de inwoners van Berendrecht. Zij kunnen volgens de schepen terecht in postpunten in Zandvliet, Hoevenen of Ekeren. Postpunten die wel van 3 tot 18 km. verder liggen!

“Dit is opnieuw een bewijs van de afbraakpolitiek en de afbouw van de dienstverlening van het nieuwe stadsbestuur”, aldus Greet van Gool. Fractieleidster Yasmine Kherbache voegt eraan toe: “En van de overhaastheid waarmee dit college beslissingen neemt, zonder de alternatieven terdege te onderzoeken en rekening te houden met mogelijke gevolgen. Zie maar naar de nieuwe afspraakregeling aan de loketten. Ook daar blijft het klachten regenen.”