Provincieraad keurt reglement goed voor uitleen van kunstcollectie

Onze provincie heeft een mooie kunstcollectie, met klinkende namen als Fred Bervoets, Jef Geys of Pol Mara, en met werk van recentere datum van onder meer Jan Fabre, Cindy Wright, Anne-Mie Van Kerckhoven en David Claerbout. Deze werken werden tot nu vooral tentoongesteld in het (inmiddels afgebroken) provinciehuis. Met het reglement dat de provincieraad op 22 mei 2014 goedkeurde, zal een deel van de verzameling in bruikleen gegeven kunnen worden aan gemeentebesturen en musea in de provincie Antwerpen. Zo wordt de collectie meer toegankelijk voor het grote publiek.