Ook vanuit de provincieraad komt men op voor sociale welvaart voor iedereen!

Greet van GoolInga Verhaert en Rik Röttger zitten samen voor sp.a in de provincieraad.
Inga is gedeputeerde bij de Provincie Antwerpen. Als initiatiefneemster van de succesvolle groepsaankopen Groene stroom slaagde ze erin de energiemarkt mee in gang te zetten. Haar bevoegdheden als gedeputeerde zijn: energie, onderwijs, jeugd, communicatie en ICT. In thuisbasis Kalmthout is Inga voorzitter van de lokale sp.a afdeling.  Greet: “Ik ken Inga al vele jaren, we zaten samen in het federaal parlement. Inga  heeft een groot hart voor het Noorden van Antwerpen. Ze is ook nationaal voorzitter van zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging. Opkomen voor gelijke rechten, sociale accenten leggen, dat zijn haar kenmerken”.
Rik is 37 jaar en historicus van opleiding (Vrije Universiteit Brussel). Hij werkte als onderzoeker aan de VUB en als hoofdconservator van de Mechelse musea. Op jonge leeftijd werd hij Booms gemeenteraadslid en provincieraadslid. Vandaag is Rik als provinciaal gedeputeerde bevoegd voor Noord-Zuid en Water- en Milieubeleid. Greet: “Ook Rik ken ik al lang. Hij is een fervent voorvechter van goed werkende overheden, ten dienste van de burger. Want overheden moeten elkaar niet voor de voeten lopen. De beste manier om sociale welvaart te creëren, is dat Europa, België en Vlaanderen nauw samenwerken met provincies en gemeenten. Zo garanderen we op het laagste niveau dienstverlening van de hoogste kwaliteit en bereiken we met de juiste oplossingen de juiste mensen.
Greet is sinds december 2012 provincieraadslid. Ze zit in de commissies Welzijn, Jeugd en Onderwijs, en Cultuur. Inga en RikZoals we van Greet gewoon zijn, neemt ze haar mandaat serieus op. En probeert ze in vele dossiers sociale accenten te leggen. Een echte aanwinst voor onze provincieraad!”.
De kennis en inzet van de lokale verkozenen van sp.a zijn de beste garantie dat op tastbare wijze aan sociale welvaart wordt gewerkt. Op alle niveaus. Maar altijd dicht bij u. Steun dus ook de kandidaten uit de provincieraad. Inga en Rik duwen op 25 mei de federale kamerlijst. Greet duwt samen met Patrick Marnef de federale kamerlijst bij de opvolgers.