Merksem en Schoten bundelen hun krachten

Merksem en Schoten, twee buurtgemeentes. Logisch dan ook dat we onze krachten bundelen. Ook in de verkiezingen. Want zowel Merksem als Schoten hebben sterke kandidaten.

Greet van Gool is al jaren bezig met sociaal beleid. Politiek is voor haar een ernstige en verantwoordelijke bezigheid. Haar drijfveren en kenmerken blijven: strijden voor een goede sociale bescherming, aandacht besteden aan de mens achter het dossier, solidair zijn maar ook correct. In al wat ze doet. In haar werk als ambtenaar bij de FOD Sociale Zekerheid, in de gemeenteraad en de provincieraad, in de verenigingen waarin ze actief is.

Verder is er Ine Peeters, die als medewerkster bij de socialistische mutualiteit de Voorzorg erg bekommerd is om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze gezondheidszorgen.

Kurt Vermeiren hecht vanuit zijn ervaring in de Antwerpse chemische industrie, waar hij al meer dan 30 jaar werkt, veel belang aan duurzame tewerkstelling en volwaardige job, tegen een volwaardig loon.

Als ex-arbeidster bij Opel weet Fatma Akbas maar al te goed wat het betekent om buiten je wil om zonder job te vallen. Daarom pleit ze resoluut voor een goede begeleiding naar een nieuwe job en een goed vangnet, zoals brugpensioen en outplacement en werkloosheidsvergoedingen die niet beperkt worden in de tijd.

Steunt u mee onze kandidaten uit Merksem en Schoten?

Lees hieronder de folder:

folder-meksem-schoten