Kies voor sociale welvaart in Vlaanderen, België, Europa!

Onze stad is goed vertegenwoordigd op de verkiezingslijsten. Terecht, want ze telt vele sterke dames.

Kathleen Van Brempt trekt de Europese lijst. Kathleen is al lange tijd politiek actief, en heeft heel wat ervaring. Ze was Vlaams en federaal minister, maar haar hart ligt bij Europa. Omdat ze weet hoe belangrijk Europa is. Maar dan wel een sociaal Europa. Een Europa dat niet in cijfers denkt maar in mensen. Die mensen zijn gebaat bij een eerlijke regelgeving, die verhindert dat er rotzooi in ons eten terecht komt, dat er giftige chemicaliën in het speelgoed van onze kinderen zitten, dat we de oceaan leeg vissen of er ons afval ongelimiteerd in dumpen, dat het fijn stof in de lucht beperkt. Het Europese beleid moet dus vooral de mensen weer centraal stellen.

Monica De Coninck trekt de federale kamerlijst. Ook zij is al jaren politiek actief. Eerst lokaal, als OCMW- voorzitter en schepen van sociale zaken in Antwerpen. Waar ze een echt sociaal beleid voerde. Dat mensen voor hun verantwoordelijkheid stelde maar mensen ook kansen gaf. Daarna als minister van werk. Daar heeft ze titanenwerk verricht, door onder meer, na zovele jaren, het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden er door te krijgen. Ze kent als geen ander de waarde van werk. Omdat het voor een inkomen zorgt maar ook een gevoel van eigenwaarde geeft, van trots en zelfstandigheid. En mensen vooruit kan stuwen.

Yasmine Kherbache is een nieuwkomer in de actieve politiek, maar is achter de schermen al jaren bezig met politiek. Op verschillende kabinetten, tot zelfs bij premier Di Rupo, waar ze kabinetschef is. Waar ze in alle stilte mee aan de touwtjes trekt, dossiers voorbereidt, ervoor zorgt dat correcte beslissingen genomen worden. Sinds 2013 is ze fractieleidster in de gemeenteraad. Geen tafelspringer, maar als Yasmine spreekt wordt er geluisterd. Ze dwingt respect af. Ze staat met haar twee voeten op de grond, tussen de mensen. Zij staat derde op de Vlaamse lijst.

Greet van Gool heeft ook al een lange politieke carrière achter de rug. Een beetje de omgekeerde wereld. Eerst met een uitvoerend nationaal mandaat, als regeringscommissaris voor sociale zekerheid. Daar zorgde ze er onder meer voor dat mensen geen pensioenaanvraag moeten indienen. Het Kafkaplan is haar uitvinding. Later in het federale parlement, waar ze aan de basis lag van de wettelijke regeling voor vrijwilligers. En nu in de lokale politiek, in de gemeenteraad en de provincieraad. Ze is een fervent aanhangster en verdedigster van onze sociale zekerheid. “Sterk in sociale rechtvaardigheid” is haar motto. Greet neemt geen prominente plaats in bij deze verkiezingen, maar duwt de opvolgers bij de kamer. Zo kan ze sp.a en de kandidaten steunen. En wie weet, met een goede score kan ze klimmen en komt ze misschien in de komende vijf jaar toch nog via opvolging in het parlement terecht.

Stem op 25 mei sp.a, voor sociale welvaart in Vlaanderen, België, Europa!