Het politieke leven gaat voort, ook tijdens de verkiezingen

Ook tijdens de verkiezingsperiode lopen de gemeenteraden en provincieraden gewoon door!

Donderdag 22 mei 2014 gaat de provincieraad door in het Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen, om 14u30. De agenda vindt u hier: agenda en verslagen provincieraad  – 22 mei 2014

De gemeenteraad van Antwerpen gaat door op 26 mei 2014, om 19u30, in het Stadhuis van Antwerpen. De voorafgaande commissievergaderingen gaan door op maandag 19 mei (18u30 en 20u), dinsdag 20 mei (18u30 en 19u30), woensdag 21 mei (18u30 en 19u30) en donderdag 22 mei (18u, 19u en 20u). De agenda van de gemeenteraad vindt u hier:
dagorde gemeenteraad 26 mei 2014